W dniach 14 i 18 czerwca 2021 r. odbyły się spotkania online braci pracujących w sekretariacie generalnym ds. formacji (SGF) z wychowawcami z federacji FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) i FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).

W spotkaniu z wychowawcami FAMC uczestniczyli: asystent generalny FAMC fr. Benedetto BAEK i przewodniczący federacji fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL.
Spotkanie FEMO zorganizował przewodniczący komisji ds. formacji FEMO fr. Robert ZBIERAŃSKI, a wziął w nim udział także przewodniczący federacji fr. Marian GOŁĄB.
Na obydwu spotkaniach przedstawiono misję sekretariatu ds. formacji oraz omówiono dotychczasowe prace nad Discepolato francescano i Ratio studiorum. Miały one charakter zapoznawczy, a zarazem inicjujący dalszą współpracę związaną z tworzącymi się dokumentami poświęconymi formacji zakonnej.
Na spotkaniu FEMO sekretarz SGF fr. Piotr STANISŁAWCZYK poprowadził również wykład z zakresu psychologii i teologii duchowości na temat: Motywacja w życiu zakonnym.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF