24 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie online z braćmi odpowiedzialnymi za formację w federacji AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), zorganizowane przez sekretariat generalny ds. formacji (SGF).

Spotkanie animował fr. Joseph KACHELEWA, członek SGF i odpowiedzialny za relacje z wychowawcami AFCOF. Omówiono syntetycznie dokument Discepolato francescano i podjęto wspólną refleksję nad zaprezentowanym projektem. Spotkanie otworzył i powitał uczestników fr. Piotr STANISŁAWCZYK. Z kolei fr. Maximilianus Kalef SEMBIRING przedstawił historię Discepolato francescano i jego obecny projekt. W obrady włączył się również fr. Kazimierz CIEŚLIK, członek SGF.
W spotkaniu wzięło udział 21 braci z federacji AFCOF. Obecni byli: fr. Blasio Ooko OLENGE, sekretarz ds. formacji AFCOF i członek międzynarodowej komisji ds. formacji w naszym Zakonie, a także bracia odpowiedzialni za formację w różnych jurysdykcjach AFCOF. Współbracia mieli czas na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.
Dziękujemy uczestnikom za obecność i wkład, który pomaga w uaktualnianiu ważnych treści dotyczących formacji w naszym Zakonie.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK
delegat generalny ds. formacji