20 lipca 2021 roku Fra Stephen Dahan LEE otrzymał stopień doktora filozofii na Australijskim Uniwersytecie Katolickim.

Brat Stephen rozpoczął studia podyplomowe z teologii ekologicznej na Australijskim Uniwersytecie Katolickim (Australian Catholic University) w 2014 roku. Wrócił do Korei Południowej po złożeniu pracy doktorskiej w marcu 2020 r., a egzamin końcowy zdał pod koniec sierpnia. Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek do tekstu pracy doktorskiej, 20 lipca 2021 r. otrzymał stopień doktora filozofii.
Praca Fra Stephena jest zatytułowana „Znaczenie teologii świata stworzonego św. Bonawentury dla ekologii”, i bada, w jaki sposób teologia św. Bonawentury może prowadzić do przemiany naszej postawy i działania w odniesieniu do świata naturalnego w czasach obecnego kryzysu ekologicznego.
Podziękowania należą się promotorom Fra Stephena: śp. ks. Denisowi EDWARDS z archidiecezji Adelaide (Australia) oraz ks. Ormondowi RUSH z diecezji Townsville (Australia), który przejął funkcję promotora po nagłej śmierci ks. Denisa EDWARDS w 2019 roku. Podziękowania skierowane są również do braci z Delegatury prowincjalnej w Australii, Prowincji św. Bonawentury w USA za wsparcie dla brata Stephena, a także braciom z Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej za ich modlitwę w jego intencji.
Fra Stephen jest obecnie zaangażowany w teologię ekologiczną, jak również we współpracę z jedną z diecezji w Korei Południowej. Modlimy się, aby poprzez swoją pracę naukową wytrwale służył Zakonowi i Kościołowi.

Brat Bonawentura Kyuhee HAN, Sekretarz prowincjalny