Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie 
Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie 

Dwuletni kurs franciszkanizmu, obejmujący duchowość i tradycję intelektualną,  zatytułowany: 
Śladami Franciszka i Klary 

Dwuletni kurs w języku angielskim oferuje podstawową wiedzę na temat charyzmatu franciszkańskiego.

Celem kursu jest ukazanie ogólnego zarysu rozwoju franciszkanizmu i dzieł wielkich mistrzów franciszkańskich poprzez systematyczne pogłębienie tematyki związanej z charyzmatem św. Franciszka i św. Klary z Asyżu. W tej perspektywie niektóre aspekty franciszkanizmu zostaną zbadane w odniesieniu do misji Kościoła, realizowanej poprzez bycie uczniem w świecie wczoraj i dziś, z nastawieniem na jutro. Poszczególne sekcje kursu będą podążać za własną metodologią, aby zintegrować studium z praktyką, tak aby wiedza o franciszkanizmie stała się sposobem życia.

Zapisy: od 1 lipca do 14 października 2024 r.
Data rozpoczęcia: 15 października 2024 r.
Godzina rozpoczęcia: 14 (czasu rzymskiego)

Opłata:
Indywidualna: 100 € rocznie
Wspólnotowa: 300 € rocznie

Informacje: servizifacolta@seraphicum.org
Zobacz: https://www.sanbonaventuraseraphicum.org/it/franciscan-spirituality-and-intellectual-tradition-online-course-english-language

Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury