W niedzielę wieczorem 6 czerwca 2021 r., w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, rozpoczęła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Głównym celem kapituły jest przyjęcie nowych Statutów prowincjalnych po tym, jak weszły w życie znowelizowane Konstytucje i Statuty generalne Zakonu.
Minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB przypomniał, że definitorium prowincji jeszcze w poprzedniej kadencji podjęło decyzję, aby wprowadzając do Statutów prowincjalnych korekty wynikające z nowych Konstytucji, dokonać równocześnie systematycznej rewizji całego tekstu i uzupełnić go o ważne dla własnej tożsamości elementy historii prowincji i jej charyzmatycznej specyfiki. Postanowiono także dokonać przeglądu uchwał kapituł prowincjalnych z ostatniego ćwierćwiecza, aby te najbardziej istotne znalazły się w tekście nowych Statutów.
Część duchową kapituły poprowadził o. Dariusz BOREK OCarm, który mówił o roli prawa dla życia konsekrowanego. Podkreślił, że Reguła, Konstytucje i Statuty to swoista norma wykonawcza Ewangelii. Elementy duchowe i prawne muszą mieć swój wyraz w Statutach, bo za pośrednictwem Statutów dba się o dziedzictwo duchowe, które zostało nam przekazane i strzeżone. Przypomniał, że zakonnicy są powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa i dążenia do doskonałej miłości.

Fr. Jan M. SZEWEK