W dniach 18-21 marca 2019 roku na wyspie Cherso (Chorwacja) odbyło się spotkanie formacyjne dla gwardianów z Prowincji św. Józefa w Słowenii oraz Prowincji św. Hieronima w Chorwacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekretariat generalny ds. Formacji (SGF).

Koordynatorami i referentami byli: sekretarz generalny SGF fr. Louis PANTHIRUVELIL, fr. Emanuele RIMOLI, fr. Giulio CESAREO, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ wraz z dwoma ministrami prowincjalnymi (fr. Josip BLAŽEVIĆ – Chorwacja i fr. Igor SALMIČ – Słowenia); w kwestii kontekstu społeczno-kulturalnego Słowenii i Chorwacji, we współpracę włączył się także prof. Renato MATIĆ.
Spotkanie trwało cztery dni, a program każdego z nich był wypełniony i intensywny. Pierwszego dnia uczestnicy wymienili się osobistymi doświadczeniami z posługi gwardiana w naszych klasztorach. Następnie wysłuchano sprawozdań na temat różnorodnych aspektów posługi władzy, np. aspekt biblijno-duchowy, antropologiczny i franciszkański, kulturalny w naszym kontekście geograficznym, psycho-pedagogiczny i wreszcie aspekt prawny. Interesująca okazała się możliwość poruszenia tematyki konfliktów: w jaki sposób chrześcijanin i franciszkanin sprawujący władzę jest wezwany do sprostania im.
W programie znalazło się sporo miejsca na pracę w grupach, która była okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dyskusji i przemyślenia roli pełnionej posługi.
Program kursu nasycony był modlitwą wspólnotową: Liturgia godzin, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, lectio divina.
Trzeciego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili niektóre ciekawe rejony oraz wioski na wyspie – w roli przewodnika wystąpił fr. Vitomir GLAVAŠ (gwardian Cherso).
Seminarium zakończyło się w czwartek 21 marca po weryfikacji, wspólnym odmówieniem Godziną południowej, podczas której każdy z gwardianów otrzymał dyplom-mandat do pełnienia swojej posługi.

Fr. Željko KLARIĆ, gwardian Vinkovci (Chorwacja)