W tym roku uroczystość poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu, która od pewnego czasu jest również świętem kustodii generalnej Świętego Konwentu, nabrała szczególnego znaczenia, ponieważ przypadła w osiemsetlecie zatwierdzenia Reguły.

23 maja 2023 r. pierwsze nieszpory poprzedziła inauguracja wystawy poświęconej Regule, po czym odbyła się kolacja, na którą zaproszono braci z różnych rodzin franciszkańskich posługujących w Asyżu. Wielki refektarz Świętego Konwentu wypełnił się różnymi kolorami habitów i braterską obecnością około 150 współbraci. Podczas kolacji kustosz fr. Marco MORONI, pomny na słowa św. Franciszka, który zachęcał, aby Regułę mieć zawsze przed oczyma i z nią umierać, wręczył każdemu z obecnych kieszonkowe wydanie Reguły zatwierdzonej wydrukowane na tę okazję.
W dniu święta wyruszyła rano procesja z placu do bazyliki górnej, gdzie kustosz i minister prowincjalny prowincji umbryjsko-sardyńskiej fr. Francesco PILONI OFM przynieśli oryginał Reguły, który został wystawiony na widok publiczny w bazylice górnej i pozostanie tam do końca roku.
Następnie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył nowo wybrany minister prowincjalny Umbrii-Abruzji-Lacjum fr. Simone CALVARESE OFMCap. Na tę liturgię szczególnie zostali zaproszeni zakonnicy i zakonnice z miasta, którzy później spożyli śniadanie w refektarzu.
Było to prawdziwe święto rodzinne, jednoczące wszystkich tych, którzy w Regule rozpoznają rdzeń Ewangelii i inspirują się nią w codziennym życiu.

Bracia ze Świętego Konwentu