Od 29 kwietnia do 3 maja 2021 r. wspólnota postnowicjatu FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) w Rivotorto uczestniczyła w dorocznych rekolekcjach.

Wieczorem 28 kwietnia współbracia przybyli do pustelni Trójcy Przenajświętszej w Asyżu, należącej do sióstr franciszkanek misjonarek z Asyżu, gdzie spożyli kolację i zostali zakwaterowani w pokojach.
Rano 29 kwietnia przyjechał rekolekcjonista – fr. Francesco COCCO, nasz współbrat, biblista, obecnie profesor na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Pod jego kierunkiem, poprzez dwie konferencje w ciągu dnia, uczestnicy odbyli niezwykłą wędrówkę prowadzącą do odkrycia piękna słowa Bożego i do poznania różnych terminów i wyrażeń biblijnych.
W szczególności rekolekcjonista wprowadził nas w szkołę miłosierdzia ewangelisty Łukasza, podejmując egzegezę wybranych fragmentów tekstu Ewangelii, uznanych za najbardziej znaczące.
Były to bardzo intensywne i budujące dla ducha dni, także dzięki uroczej przyrodzie, jaka otacza pustelnię. Z pewnością pomogło to w medytacji i owocnym przeżyciu rekolekcji.
Miłą niespodzianką była też wizyta ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, który swoją obecnością dał piękne świadectwo życia wspólnotowego. Wziął on udział w ostatniej części rekolekcji, a na ich zakończenie przewodniczył celebracji eucharystycznej.
Za wszystko chwała i cześć Panu Jezusowi!

Fr. Domenico TORRE