W dniach 2-5 września 2019 r. w ośrodku hotelowym „La Tonnara” w Amantea (CS) odbyła się kapituła kustodialna zwyczajna kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria).

Obradom przewodniczył minister prowincjalny z Neapolu fr. Cosimo M. Michele ANTONINO, którego wspomagał asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. Byli również obecni poprzedni asystent generalny FIMP fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS, sekretarz prowincji neapolitańskiej fr. Giorgio TUFANO i prokurator generalny Zakonu fr. Maurizio DI PAOLO.
Pierwsze chwile zostały poświęcone na refleksję duchową podjętą przez fr. Ippolito FORTINO OFMCap w konferencji pt. „Być dla innych i z innymi jako wędrowcy, «pielgrzymi i obcy na tym zmiennym świecie» (Reguła zatwierdzona, VI, 2)”. Na początku prac kapitulnych odczytano list nadesłany do braci z Kalabrii przez fr. Gaspare LA BARBERA, ministra prowincjalnego prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia). Po przeczytaniu sprawozdań przewidzianych przez dyrektorium i wymianie opinii, zatwierdzono wytyczne dla prac na drugiej części kapituły i do czteroletniego planu kustodialnego.
Z kolei prokurator generalny przedstawił procedurę, jaką w świetle wniosku nr 15 ostatniej kapituły generalnej zwyczajnej będą musieli spełnić zarówno kustodia kalabryjska, jak i prowincja sycylijska, zmierzające do połączenia.
W dniu 4 września odbyły się wybory kustosza prowincjalnego, którym znaczną większością głosów został fr. Giorgio M. TASSONE. Z kolei fr. Paolo SERGI wybrano wikariuszem kustodii i definitorem, fr. Piotra ANZULEWICZA – sekretarzem kustodii i definitorem, fr. Ilario SCALI – definitorem, fr. Rocco PREDOTI – definitorem.
W ostatnim dniu kapituła spotkała się z fr. Gaspare LA BARBERA, ministrem prowincjalnym, Cecè ALAMPI, ministrem regionalnym FZŚ, Giuseppe IEPPARIELLO, przewodniczącym regionalnym Młodzieży Franciszkańskiej.
Drugą część kapituły zwołano na 7 października 2019 r.

Fr. Rocco PREDOTI, sekretarz kapituły