W dniu 3 lutego 2021 r. został otwarty ośrodek zdrowia pw. Maryi Wspomożycielki, mieszczący się w pobliżu klasztoru NMP Wspomożycielki Wiernych w Barinas.

Projekt został zrealizowany przez kustodię prowincjalną NMP z Coromoto w Wenezueli dzięki wsparciu różnych międzynarodowych organizacji charytatywnych: Missionszentrale der Franziskaner, Franciszkańskiego Centrum Misyjnego Braci Mniejszych Konwentualnych, Kirche in Not, a także pomocy prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia).
Pomysł projektu zrodził się, gdy fr. José Luis AVENDAÑO MONSALVE był odpowiedzialny za parafię Maryi Wspomożycielki w Barinas (2011-2015), ale realizacja rozpoczęła się dopiero 27 lipca 2019 r., gdy dr Luisana ROJAS, za zgodą proboszcza fr. Deiby Antonio VERGARA PALENCIA, zaczęła świadczyć specjalistyczne usługi lekarskie w dziedzinie ginekologii i położnictwa w jednej z sal parafialnych. W kolejnych miesiącach do dzieła dołączyli inni lekarze specjaliści, a także profesjonaliści z branży pielęgniarskiej. Obecnie w ośrodku jest zaangażowanych 17 lekarzy specjalistów, 4 pielęgniarki i 1 psycholog, którzy świadczą usługi raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 17.
Należy podkreślić, że ośrodek został utworzony jako stowarzyszenie obywatelskie, którego przedstawicielem prawnym jest kustodia Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Wenezueli. Członkami zarządu ośrodka są: dr Luisana ROJAS, przewodnicząca, Nancy MENDOZA, wiceprzewodnicząca, Ángel SALINAS, sekretarz, fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, skarbnik, fr. Deiby Antonio VERGARA PALENCIA, administrator.
Celem ośrodka jest promowanie i zapewnienie zdrowia fizycznego i psychicznego wśród miejscowej społeczności poprzez opiekę medyczną, ambulatoryjną i drobne zabiegi chirurgiczne w przystępnych cenach. Ośrodek organizuje też dni specjalistycznej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej dla osób potrzebujących.
Podczas Mszy św. z okazji inauguracji ośrodka, której przewodniczył fr. José Luis AVENDAÑO MONSALVE, słowa wdzięczności pod adresem dobrodziejów wyraził kustosz prowincjalny fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, zachęcając wszystkich do kontynuowania tego pięknego dzieła dla dobra osób potrzebujących i całej wspólnoty parafialnej.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii