Od 30 września do 1 października 2022 r. we Franciszkańskim Instytucie Teologicznym w Roman odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. Reguła braci mniejszych: osiem wieków historii, wyzwań i duchowości.

Sympozjum, inaugurujące zarazem nowy rok akademicki 2022-2023, było preludium do obchodów 800. rocznicy Reguły braci mniejszych, zatwierdzonej 29 listopada 1223 r. przez papieża Honoriusza III bullą Solet annuere.
Ponieważ jest to dokument wciąż ożywiający i pobudzający życie braci z trzech Zakonów franciszkańskich, w przemówieniach inauguracyjnych rektora instytutu i wyższych przełożonych podkreślano znaczenie Reguły, która wskazywała drogę uświęcenia dla wielu pokoleń zakonników, a przez nich stała się dostępna dla całego ludu Bożego.
Poprzez różnorodność poruszanych tematów, odmienność habitów zakonnych (OFM, OFMConv, OFMCap i księży diecezjalnych), jak również wielokulturowe pochodzenie prelegentów wygłaszających referaty i reprezentujących różne uniwersytety („St. Edmund College” w Cambridge – Wielka Brytania; „St. Bonaventura” w Nowym Jorku – USA; Uniwersytet „Al. I. Cuza” w Iași – Rumunia; Uniwersytet „Saint Thomas” w Minnesota – USA; Uniwersytet „Babeș-Bolyai” w Cluj-Napoca – Rumunia; Instytut Teologiczny w Asyżu; Papieski Uniwersytet „Antonianum” w Rzymie; Franciszkański Instytut Teologiczny w Roman – Rumunia), chciano uwypuklić fakt, że pomimo wszystkich różnic kulturowych, językowych, etnicznych itp., Reguła braci mniejszych zachęca do komunii i stwarza oprawę do życia braterskiego. Reguła nie jest życiem, bo jest nim tylko słowo Boże, ale nadaje kształt życiu, które się w niej wyraża i przejawia, a bracia są tylko jego kustoszami i przekazicielami.
W celu lepszego zrozumienia Reguły sympozjum rozpoczęło się od podejścia historycznego, które uwydatniło kontekst dziejowy, rozwój i nowość wniesioną przez św. Franciszka z Asyżu. Wspomniano przy tym o żyznej ziemi regionu karpacko-naddunajsko-pontyjskiego, gdzie przybył on w XIII wieku w posłannictwie swoich braci, a także o wpływie, jaki wywarł na niechrześcijan i później na religie protestanckie. Poruszono też tematy, które zwracały uwagę na rolę Ducha Świętego w życiu braci, naturę duchową, zasady teologiczne i prawne, duchowy charakter Reguły i na to, jak zdołała ona przetrwać pomiędzy ostrą krawędzią „sierpa” i uderzeniem „młota” reżimu totalitarnego.
Treści przybliżone w poszczególnych prelekcjach były obfite zarówno dla umysłu, jak i dla serca.

Fr. Ştefan ACATRINEI