W dniach 25-27 listopada 2019 r. odbyło się, w domu prowincjalnym sióstr franciszkanek Maryi Wspomożycielki w Quito, doroczne spotkanie braci należących do delegatury prowincjalnej w Ekwadorze.

Misję w Ekwadorze otworzyła prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk) w dniu 6 czerwca 1995 r. Dziś istnieją cztery wspólnoty: kościół rektorski w Tulcan, parafia i dom formacyjny w Quito, parafia i ośrodek charytatywny „Alegria de vivir” w Santo Domingo de los Tzachilas, parafia w Shushufindi (na jej terenie znajduje się 50 kaplic dojazdowych).
Na spotkaniu omówiono różne zagadnienia dotyczące życia i działalności delegatury.
Przypomniano, że w tym roku ukończono przebudowę kościoła w Shushufindi i malowanie kościoła w Quito. Dnia 17 listopada odbyła się konsekracja kościoła w Santo Domingo de los Tzachilas, której dokonał bp Bertram Víktor WICK ENZLER, miejscowy ordynariusz.
W marcu i sierpniu miały miejsce dwie tury rekolekcji dla młodzieży w Tanda, zaś dla ministrantów zorganizowano rekolekcje wyjazdowe w Tulcana.
Dnia 28 lipca, po ukończeniu nowicjatu w prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku, fr. Gabriel MONTENEGRO PABON złożył pierwsze śluby zakonne. W styczniu fr. Oscar David GAÓN MARTÍNEZ rozpoczął nowicjat w Medelin, w kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii. Ponadto czterech braci, po odbyciu postulatu w Quito, podjęło studia filozoficzne, a trzech nowych kandydatów wstąpiło do postulatu.
W ramach działalności charytatywnej powstało laboratorium kliniczne w Canoa i wyrażono zgodę na zakup działki przeznaczonej na parking dla tego ośrodka.
Nawiązano też do trudnej sytuacji ekonomicznej klasztoru w Santo Domingo, gdzie dochody nie wystarczają na codzienne potrzeby. Poruszono problem dotyczący osobowości prawnej naszej misji w Ekwadorze i w tym celu przepracowano umowy z diecezjami, w których posługują zakonnicy.
Ekonom misji przedstawił wykonanie tegorocznego budżetu, który z powodu niedawnych strajków w kraju nie został w pełni zrealizowany.
Z kustoszem kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli fr. Franklinem Antonio DURÁN ZAMBRANO rozważono kwestię współpracy w dziedzinie formacji i studiów. Wyrażono gotowość do przyjęcia braci studentów teologii z kustodii wenezuelskiej w naszym klasztorze w Tulcan.
W związku z uchwałami podjętymi przez federację FALC (Federación América Latina Conventuales) zdecydowano o wydłużeniu postulatu dla nowych kandydatów do dwóch lat, a jego siedzibą będzie klasztor w Santo Domingo.
W przyszłym roku zaplanowane są obchody 25-lecia powstania naszej misji w Ekwadorze. Główna uroczystość przewidziana jest w październiku w Santo Domingo, zaś obchody w innych placówkach będą miały miejsce w ciągu całego 2020 r.
Z innych zapowiedzianych wydarzeń można wymienić: doroczne rekolekcje zakonne w lutym, spotkanie przełożonych w kwietniu i zjazd ministrantów w sierpniu.
Na zakończenie spotkania fr. Tomasz RYŁKO, wikariusz prowincji gdańskiej, przedstawił wnioski z wizytacji kanonicznej, którą przeprowadził w listopadzie wraz z sekretarzem prowincji fr. Grzegorzem KORDEK.

Fr. Michał SABATOWSKI