W dniach 25 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r. wspólnota seminaryjna i postulancka z Quito w Ekwadorze odprawiła rekolekcje zakonne.

Udaliśmy się do miejscowości Celica w prowincji Santo Domingo. Jest to miejsce bardzo wyjątkowe, bo znajduje się tu jedyne w kraju sanktuarium nazwane Kalwarią Męki Pańskiej i bardzo ładny kościół. Siostry benedyktynki misjonarki, pochodzące z Polski, przyjęły nas z wielką życzliwością.
Tematem naszych rozważań było życie św. Franciszka z Asyżu. Na podstawie źródeł franciszkańskich odkrywaliśmy jego relację z Bogiem, umiłowanie wcielenia, więź z Ukrzyżowanym, przeżywanie Ewangelii, doświadczenie posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Poznawaliśmy na nowo jego miłość do Boga, do ludzi i do stworzenia, a także zamiłowanie do modlitwy i pracy. W szczególny sposób zapadło w naszych sercach jego odniesienie do ubóstwa. Dla św. Franciszka „pani bieda” nie była przeszkodą w życiu i w realizacji powołania, ale stała się czymś bardzo ukochanym. Zachęcał on braci do proszenia o jałmużnę, aby w zamian dawać ludziom miłość Bożą i pokój. Z kolei jego wyjątkowa relacja ze stworzeniem wypływała z uświęcenia łaską Bożą, a biografowie określali go Adamem w raju przed grzechem pierworodnym.
Dni wspólnych rekolekcji upłynęły nam na słuchaniu, milczeniu i modlitwie. Dziękujemy Bogu za ten dar pogłębienia naszego życia duchowego.

Fr. Michał SABATOWSKI