W dniu 19 września 2020 r. o godz. 12 czasu lokalnego, w katedrze św. Pawła od Krzyża w Ruse (Bułgaria), odbył się pogrzeb naszego współbrata bp. Petko Jordanov CHRISTOV, zmarłego 14 września i pochowanego w krypcie katedralnej.

Liturgii eucharystycznej przewodniczył bp Georgi JOVČEV, ordynariusz diecezji Sofia-Płowdiw. Na uroczystości obecny był bp Hristo PROJKOV, przewodniczący Konferencji Episkopatu Bułgarii, który w homilii przekazał zgromadzonym wyrazy współczucia i kondolencje. Przybyli także biskupi z sąsiednich diecezji oraz nasi współbracia z delegatury prowincjalnej w Bułgarii.
Minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Grzegorz BARTOSIK skierował do obecnych słowa pożegnania zmarłego współbrata.
Na zakończenie ceremonii pogrzebowej został odczytany list od naszego ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI.
Poniżej przytaczamy jego fragment:

Gdy w 1989 r. o. Dominik ROMANOV pozostał jedynym zakonnikiem braci mniejszych konwentualnych w Bułgarii, Pan Bóg posłał mu dwóch kapłanów diecezjalnych, będących kandydatami do Zakonu. Obydwaj, podczas tajnego przygotowania do kapłaństwa, mieli – tajemniczymi drogami Opatrzności – jako ojca duchownego naszego współbrata, o. Josifa KRIVČEV, pierwszego bułgarskiego brata w Zakonie, a przy tym wielkiego przyjaciela św. Maksymiliana KOLBEGO i abp. Giuseppe RONCALLI, późniejszego papieża – św. Jana XXIII.
Jeden z dwóch kandydatów zmarł wkrótce po złożeniu profesji czasowej, zaś drugi, nasz fr. Petko Jordanov CHRISTOV, rok po złożeniu ślubów wieczystych w 1993 r., został mianowany biskupem. Nominacja ta zawierała wolę Ojca Świętego, św. Jana Pawła II, wyrażającą wielki znak szacunku dla Kościoła i Zakonu Serafickiego, który z tak wielkim poświęceniem, znosząc wiele prześladowań, świadczył o wierze katolickiej w Bułgarii.
Dziś dziękujemy Bogu za dar naszego współbrata, za jego proste, skromne, franciszkańskie życie, całkowicie oddane Kościołowi.
Niech Pan Bóg wynagrodzi ofiarę jego posługi pasterskiej, wprowadzając go do swojego królestwa, a jego wstawiennictwo u tronu Dobrego Pasterza niech wyprosi nowe powołania w służbie Kościołowi w Bułgarii.

Biuro ds. komunikacji