W dniach 19-24 marca 2024 r., zgodnie ze zwyczajem w okresie przed Wielkanocą, minister generalny i jego definitorium udali się w góry, a dokładnie do klasztoru kapucynów we Frascati, by odprawić doroczne rekolekcje.

Nauki rekolekcyjne głosił fr. Mateusz STACHOWSKI z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), który jako tekst inspirujący wybrał Księgę Jonasza. Jeśli krnąbrny biblijny prorok, schodząc coraz niżej, chciał uciec „daleko od Pana”, to pragnieniem definitorów było starać się być blisko Pana. A przynajmniej spróbować. Siostra natura pomagała w niemałym stopniu w te wiosenne dni, pełne ciszy i widoków sięgających aż po kopułę bazyliki św. Piotra i innych miejsc w Rzymie, tak łatwo rozpoznawalnych z klasztoru.
Minister generalny i definitorzy starali się objąć modlitwą cały Zakon, zwłaszcza sytuacje „choroby”, osobiste trudności i problemy pojawiające się w różnych jurysdykcjach. Razem z naszym Zakonem, „Niniwą”, gdzie jako bracia jesteśmy posłani, to znaczy do świata, w którym żyjemy: nie po to, by uciekać, ale by kochać. Świat pilnie potrzebuje nawrócenia, tak samo jak my, bracia, mali prorocy, pobudzani przez Jonasza, by radować się bardziej miłosiernym stylem Boga niż kierować się potępianiem. Wszyscy jesteśmy wezwani do solidnego „uchwycenia się” każdej misji, na którą posyła nas Pan, zamiast w smutku pielęgnować własny „krzew rycynusowy”. Krótko mówiąc, nie zabrakło inspiracji, dobrych pragnień i modlitwy wstawienniczej, także z myślą o najbliższej kapitule generalnej zwyczajnej (czerwiec 2025 r.), do której minister generalny i definitorium przygotowują się już od jakiegoś czasu.
Mała wspólnota międzyprowincjalna kapucynów, która przyjęła uczestników rekolekcji, sprzyjała zadumie, okazując braterską troskę i wyczucie. Odnowieni przeżyciami rekolekcyjnymi, po wielu podróżach i wizytach na całym świecie, minister generalny i definitorzy powrócili do Rzymu wieczorem w Niedzielę Palmową, aby obchodzić Wielki Tydzień i Wielkanoc w naszej bazylice świętych Dwunastu Apostołów.

Fr. Giovanni VOLTAN