15 stycznia 2022 r., podczas Mszy św. z okazji 10. rocznicy śmierci fr. Gregorio Matteo LA GRUA OFMConv, sprawowanej w „Centrum Jezusa Wybawiciela” w Palermo pod przewodnictwem abp. Corrado LOREFICE i z udziałem członków Odnowy w Duchu Świętym, minister prowincjalny prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) fr. Gaspare LA BARBERA publicznie poinformował, że rozpoczyna się wstępny etap zbierania informacji i promowania sprawy, aby mógł być przeprowadzony oficjalny proces beatyfikacyjny naszego współbrata.

Minęło już 10 lat od śmierci fr. Matteo LA GRUA, a wciąż żywe jest wspomnienie o jego pogrzebie w katedrze, w którym uczestniczył wielki tłum ludzi. Pamięć o nim jest bardzo żywa wśród tych, którzy go znali i dla których wyróżnia się on sławą świętości.
Przypomnijmy kilka ważniejszych faktów z jego życia.
Urodził się 14 lutego 1914 r. w Castelbuono (Palermo). W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium braci mniejszych konwentualnych w Montevago (Agrigento). W 1930 r. złożył profesję czasową i kontynuował naukę w liceum i szkole filozoficznej w Palermo. 19 marca 1935 r. złożył śluby wieczyste w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie, gdzie ukończył studia w 1940 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lipca 1937 r.
Po powrocie na Sycylię nauczał w seminarium prowincji (1939-1952), w seminarium archidiecezjalnym i w konwikcie kościelnym w Palermo (1952-1958). W latach 1952-1958 był ministrem prowincjalnym. Był odpowiedzialny za wizytację kanoniczną w prowincji neapolitańskiej i hiszpańskiej, wikariuszem ds. życia zakonnego w archidiecezji Palermo, członkiem regionalnego trybunału kościelnego, asystentem duchowym Odnowy w Duchu Świętym od 1975 r., kierownikiem i asystentem duchowym ruchów charyzmatycznych w diecezji Palermo. Pełnił funkcję egzorcysty w diecezji Palermo i stał się punktem odniesienia w tej dziedzinie na różnych szczeblach.
Gdy zaczął prowadzić Odnowę w Duchu Świętym w Palermo, jego sława przekroczyła granice kraju. Z upływem czasu wielu wiernych złożyło świadectwa o dobru, jakiego doznali dzięki spotkaniu z nim, a także o oznakach uzdrowienia fizycznego lub duchowego.
Pamięć o nim jest bardzo żywa, nie tylko wśród franciszkanów i w szerokim gronie Odnowy w Duchu Świętym, którą fr. Matteo prowadził od początku jej powstania w Palermo i na Sycylii, ale też wśród wielu ludzi ze wszystkich środowisk społecznych i z różnych obszarów geograficznych. Można się spodziewać, że stanie się on jeszcze bardziej znany, zważywszy na szerzącą się sławę jego świętości i tak wiele poświadczonych łask.
Prowincja rozpoczęła zatem wstępny etap gromadzenia dokumentacji, aby móc rozpocząć proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny fr. Gregorio Matteo LA GRUA, znanego większości tak zwyczajnie jako „ojciec Matteo”, a także mianowała prof. Marię LO PRESTI promotorem sprawy.

Prof. Maria LO PRESTI