Święto Nawiedzenia, które przypada 31 maja każdego roku, jest dniem, w którym Kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach przeżywa uroczystość profesji wieczystej.

W tym roku wikariusz kustodialny fr. Emmanuel GIVA przyjął uroczyste śluby fr. Uriela SANTOS.
Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym w San Agustin, w mieście Parañaque – Manila. San Agustin jest jedną z trzech parafii, którymi opiekują się franciszkanie z kustodii, a także parafią, z której pochodzi fr. Uriel.
Wśród uczestników ceremonii znaleźli się współbracia, młodzi odbywający formację zakonną, przyjaciele i współpracownicy świeccy.
Fr. Uriel wstąpił do Zakonu w 2009 roku. Pierwszą profesję złożył w 2012 roku. W 2016 r. ukończył studia w zakresie katechezy dzieci. Rok później zdał egzamin licencjacki dla zawodowych nauczycieli. Obecnie będzie należał do klasztoru św. Maksymiliana w Parañaque City i jednocześnie będzie pracował w sekretariacie kustodii.

Kustodialne Biuro Komunikacji
Zdjęcia: Alexander Amora JUNI