Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zwyczajne rzeczy w waszym życiu uczynić nadzwyczajnymi? Tego właśnie dokonał fr. Casimiro CYPHER, który został zamordowany 25 czerwca 1975 r. w Olancho (Honduras) wraz z 13 innymi osobami. Zakonnicy z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej i diecezja Juticalpa w Olancho uczcili pamięć naszego współbrata, przypominając jego życie misję i świadectwo. Obchody rocznicowe zorganizowano w dniach od 16 do 26 czerwca 2022 r.

Wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA oraz ordynariusz diecezji Juticalpa bp Joseph BONELLO podejmują przygotowania do rozpoczęcia wstępnego etapu procesu diecezjalnego fr. CYPHER, którego sława jako męczennika szerzy się coraz bardziej wśród wiernych diecezji.
W dniach poprzedzających rocznicę śmierci wicepostulator odwiedził wspólnoty, gdzie żył i posługiwał fr. CYPHER, wysłuchując relacji ludzi, którzy go znali, dzielili z nim życie i widzieli, jak czynił nadzwyczajnym to, co zwyczajne.
W celu dalszego promowania życia, posłannictwa i świadectwa fr. Casimiro podjęto w ramach wstępnej fazy procesu diecezjalnego działania obejmujące: spotkania z parafialnymi grupami apostolskimi i rozmowy prywatne; konferencje za pośrednictwem mediów wirtualnych, radia i telewizji; poznanie świadków i przeprowadzenie wywiadów z nimi; wizyty w miejscach, gdzie bracia prowadzą misje; uroczystości z parafianami parafii św. Hieronima w Gualaco, gdzie spoczywają szczątki zamordowanego kapłana.
Fr. CYPHER przybył do diecezji Juticalpa na początku 1973 r. i spędził tam swoje życie służąc najbiedniejszym z biednych w parafiach w Gualaco i San Esteban. Przemierzał pieszo lub konno górskie drogi, służąc ludowi Bożemu. Jako dobry franciszkanin cieszył się środowiskiem naturalnym, uczestnicząc w zwyczajnym życiu wspólnot i czyniąc swoje życie nadzwyczajnym. Dziś, 47 lat po śmierci i oddaniu życia Kościołowi cierpiącemu prześladowania z powodu nienawiści do wiary i zaangażowania apostolskiego, wspólnoty pamiętają o nim i uobecniają w swoim życiu cnoty, które dostrzegali w nim i które potem uczyniły jego życie niezwykłym.
Podczas wizyt w lokalnych wspólnotach, obcując z ludźmi i słuchając opowieści o zwyczajnym życiu naszego współbrata, można było poznać prostotę, radość, skromność i bliskość misjonarza franciszkańskiego, jakim był fr. Casimiro. Te cnoty i oddanie życia 25 czerwca 1975 r. sprawiły, że ludzie zachowali w swoich sercach cenne opowieści i niezapomniane wspomnienia o naszym współbracie. Wspólnota chrześcijańska przeżywa je wciąż na nowo i rokrocznie organizuje uroczystości, propagując w ten sposób przykład jego życia, posłannictwa i męczeństwa w Kościele pielgrzymującym w Olancho.
Obfitym owocem w diecezji Juticalpa i we wspólnocie parafialnej w Gualaco były święcenia dwóch nowych kapłanów diecezjalnych, a także zaangażowanie członków Kościoła lokalnego w promowanie wstępnej fazy procesu fr. CYPHER w katechezie parafialnej, wśród dzieci, młodzieży i w parafialnych grupach apostolskich. Ponadto nadal trwa poszukiwanie świadków, gromadzone są świadectwa o otrzymanych łaskach, zbierane są niezbędne informacje, które następnie zostaną przedstawione biskupowi jako dowód męczeństwa franciszkanina, a to wszystko czynione jest dla dobra Kościoła w diecezji Juticalpa.
Głębokie podziękowania należą się wszystkim wiernym wspierającym rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i dzielącym się darami otrzymanymi od Boga, a także rodzinom, które w pokorze i prostocie swoich domów przyjęły zakonników.
Bracia z kustodii i z prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA z wielką troską i odpowiedzialnością przygotowują się do wstępnego procesu diecezjalnego swojego współbrata, a zarazem proszą, by z łaską i pomocą Bożą został on ukazany i uznany przez Kościół jako wzór naśladowania Jezusa za przykładem św. Franciszka i innych świętych franciszkańskich.

Fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA, wicepostulator