Dostępny jest nowy numer naszego biuletynu informacyjnego za okres styczeń-marzec 2018 r. >>>

W dziale aktualności (s. 6-12) przypominamy spotkanie nowych ministrów i sekretarzy prowincjalnych i kustodialnych z kurią generalną w Rzymie (s. 6), sylwetkę naszego zmarłego współbrata fr. Donalda KOSA (s. 7), inicjatywy naszego klasztoru w penitencjarii watykańskiej (s. 10-11).
W rubryce omawiającej działalność urzędów generalnych (s. 13-27) zamieszczamy wspomnienie o mamie naszego błogosławionego męczennika z Pariacoto fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO (p. 14), wystawie ekumenicznej „Światłość ze Światłości” we Florencji (s. 24) i wizycie prezydenta Rzeczypospolitej u sióstr klarysek w Krakowie (s. 27).
Spośród informacji z naszych federacji (s. 29-56) sygnalizujemy: wspomnienie fr. Dariusza DEMBKOWSKIEGO, misjonarza w Kenii (s. 29), inicjatywy w prowincji niemieckiej (s. 35-37), złożenie ślubów czasowych w Brazylii (s. 43), święcenia diakonatu w Indonezji (s. 46), wizyty braterskie w Europie Środkowej (s. 48-50) i 50-lecie misji w Maranhão w Brazylii.
Na koniec zachęcamy wszystkich do zapoznania się z działem dotyczącym kapituł (s. 57-61) i szczególniejszego towarzyszenia pamięcią modlitewną nowej kustodii prowincjalnej w Ameryce Środkowej (s. 59).

Redakcja