Dostępny jest drugi tegoroczny numer biuletynu Zakonu, zawierający wiadomości i dokumenty z okresu od kwietnia do czerwca.

Na początku można przeczytać list ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI z okazji 800-lecia obecności franciszkanów w Niemczech (s. 4-5).
Po aktach definitorium generalnego (s. 6-7), na stronach poświęconych urzędom generalnym (s. 8-33), znajdują się informacje o naszym współbracie fr. François BUSTILLO, nowo mianowanym biskupie Ajaccio we Francji (s. 14 i 22).
Dalej są zamieszczone wiadomości z federacji AFCOF (s. 35-41), gdzie jest wspomniane o święceniach w Ghanie (s. 39) i Kenii (s. 40). Z federacji CEF (s. 42-50) jest odnotowana 150. rocznica urodzin naszego współbrata biskupa Jeronima MILETA (s. 42-43). Z federacji FALC (s. 51-59) jest mowa o 46. rocznicy śmierci fr. Casimir CYPHER (s. 58-59). Z federacji FAMC (s. 60-66) jest wyodrębniona druga rocznica założenia prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji (s. 64). Z federacji FEMO (s. 67-74) na uwagę zasługuje informacja o święceniach kapłańskich na Słowacji (s. 74). Z federacji FIMP (s. 75-85) jest wyszczególnione wprowadzenie w posługę lektoratu i akolitatu w Rzymie (s. 80) i Asyżu (s. 82).
Na końcu biuletynu znajdują się sprawozdania z następujących kapituł w różnych jurysdykcjach: druga część kapituły kustodialnej w Asyżu (s. 86), pierwsza część kapituły prowincjalnej w Neapolu (s. 87-88), pierwsza i druga część kapituły prowincjalnej w Meksyku (s. 89-90), kapituła prowincjalna nadzwyczajna w Krakowie (s. 91), pierwsza część kapituły prowincjalnej w Apulii we Włoszech (s. 92-93), pierwsza część kapituły prowincjalnej we Włoszech Środkowych (s. 93-94), pierwsza część kapituły prowincjalnej we Włoszech Północnych (s. 95-96), kapituła prowincjalna nadzwyczajna w Warszawie (s. 97).

Redakcja

Fraternus Nuntius >>>