Braterską wizytę wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Niemczech złożyła Ana FRUK, członek prezydium rady międzynarodowej FZŚ, a wizytę duszpasterską złożył fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv, asystent generalny FZŚ.

Wizyty miały miejsce w dniach 6-8 października 2021 r. w ośrodku należącym do Zakonu Braci Mniejszych w Hofheim am Taunus, niedaleko Frankfurtu. Wizytatorzy spotkali się z całą radą narodową oraz z narodowym asystentem duchowym fr. Hermann Josef SCHLEPÜTZ OFM. Odbyło się również spotkanie online z fr. Andreas MURK OFMConv, ministrem prowincjalnym prowincji św. Elżbiety w Niemczech, i fr. Cornelius BOHL OFM, ministrem prowincjalnym Zakonu Braci Mniejszych. Nastąpiła też wizyta w kościele Matki Bożej we Frankfurcie, obsługiwanym przez współbraci z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
W dniach 8-10 października odbyła się kapituła narodowa wyborcza. Spośród 28 członków kapituły, 23 było obecnych. Ursula CLEMM została wybrana ministrem narodowym na drugą z rzędu kadencję, a Matthias PETZOLD został wybrany radnym międzynarodowym. Kapituła narodowa postanowiła również mianować nowego członka do rady apostolstwa młodzieży i rodzin, którym został Edelgard CURD. Nowa rada narodowa objęła urzędowanie podczas niedzielnej Mszy św., której przewodniczył fr. Hermann Josef SCHLEPÜTZ OFM, a homilię wygłosił fr. Alfred PARAMBAKATHU.
Zarówno wizyty, jak i kapituła wyborcza były dobrze zorganizowane i przeprowadzone w bardzo braterski sposób.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny FZŚ