W dniach 14-18 marca 2022 r. wszyscy profesi solemni z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie odprawili doroczne rekolekcje w klasztorze i nowicjacie św. Franciszka z Asyżu w Saltpond (Ghana). Temat rekolekcji brzmiał: Razem jako bracia na misji.

Rozważania głosił fr. Alfred PARAMBAKATHU, który zwrócił szczególną uwagę na to, co jest potrzebne do wspólnego realizowania powierzonej nam misji. Zauważył: „Podobnie jak św. Franciszek z Asyżu postrzegał drugiego brata jako dar Boży, tak samo i my musimy postrzegać każdego brata jako dar Boży w perspektywie wypełniania misji Bożej”. Zachęcił braci, aby zawsze zadawali sobie pytanie: „Jakim jestem bratem dla wspólnoty?” Stwierdził, że św. Franciszek, jeszcze przed swoim nawróceniem, żył całkowicie w towarzystwie swoich przyjaciół. To wyjaśnia radość, jaką św. Franciszek zawsze przeżywał, gdy przebywał z braćmi, uważając ich stale za dar Boży. Rekolekcjonista podkreślił również wielkie znaczenie przeżywania Ewangelii przez braci. To właśnie nasze życie Ewangelią jest prawdziwym kazaniem dla świata.
Na zakończenie uczestnicy podziękowali fr. PARAMBAKATHU za ubogacające codzienne rozważania.
14 marca, na początku rekolekcji, fr. Pius Kofi ASARE złożył wyznanie wiary i przysięgę jako gwardian nowego klasztoru Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli w Awoshie-Anyaa w Akrze (Ghana).

Fr. Pius Kofi ASARE, sekretarz kustodialny