2 sierpnia 2019 roku franciszkanie z parafii w Grodnie, należącej do delegatury prowincjalnej na Białorusi, wraz z licznie przybyłymi wiernymi obchodzili doroczną uroczystość odpustową Matki Bożej Anielskiej.

Głównej Mszy św. odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył miejscowy ordynariusz, biskup Aleksander KASZKIEWICZ. Jednym z koncelebransów był fr. Jan MACIEJOWSKI – wikariusz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – który wygłosił też okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do słów św. Franciszka „chciałbym was wszystkich wysłać do raju”. W kontekście uroczystości odpustowej miało to szczególną wymowę: św. Franciszek z głębi serca starał się bowiem realizować pragnienie Chrystusa, aby wszyscy ludzie mogli być zbawieni.
Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, a po niej ks. biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Kościół parafialny franciszkanów w Grodnie, dedykowany Matce Bożej Anielskiej, pochodzi z I połowy XVIII w. W latach 1922–1927 pracował tutaj, w duszpasterstwie i przy wydawaniu „Rycerza Niepokalanej”, św. Maksymilian Maria KOLBE. Obecnie doroczny odpust Matki Bożej Anielskiej jest największym świętem parafialnym, na który przybywają zarówno wierni z Grodna, jak też spoza miasta oraz z zagranicy.
Delegatura na Białorusi należy do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa).
Odpust Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) został ustanowiony w XIII w. przez papieża Honoriusza na prośbę św. Franciszka. Dziś odpust ten mogą uzyskać raz w roku wierni modlący się w każdej świątyni, nie tylko franciszkańskiej.

Tekst/foto: fr. Franciszek CZARNOWSKI OFMConv