W ostatnich latach obywatele podjęli zbiorowy wysiłek w celu zapewnienia niektórych podstawowych praw człowieka w Salwadorze.

Nie odnosi się to do kwestii peryferyjnych, ale do kwestii krajowych, które zostały odłożone na później, a które dziś, bardziej niż kiedykolwiek, wymagają rozwiązania. Ratyfikacja prawa człowieka do wody i opieki zdrowotnej, jak również do odpowiedniej żywności, są horyzontem walki i nadziei ruchu obywatelskiego, który, wspierany przez różne organizacje, dąży do reformy konstytucyjnej gwarantującej mieszkańcom Salwadoru korzystanie z tych praw.
Jako Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, służąc temu krajowi, bierzemy czynny udział w tej kampanii. Nasz charyzmat skłania nas do reagowania na znaki czasu, do patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat Ewangelii, do realizowania pragnień i do wnoszenia trwałego wkładu w budowanie dobra wspólnego. Dążenie do sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia są wartościami, które kształtują naszą tożsamość, potwierdzają nasze słowa i łączą nas z Sercem Boga wcielonego i umiłowanego przez św. Franciszka z Asyżu.
Kampania prowadzona na rzecz reformy konstytucyjnej charakteryzuje się różnorakim udziałem wielu organizacji: stowarzyszeń wiejskich i akademickich, organizacji pozarządowych, Kościoła katolickiego, sieci ekologicznych i konsumenckich. W tym splocie wysiłków jako franciszkanie wnosimy naszą ewangeliczną wizję świata i nasze wartości charyzmatyczne. Droga nie jest łatwa, a podejmowane działania były różnorodne: liczne spotkania, sesje z parlamentarzystami z różnych partii, oświadczenia, konferencje prasowe i korzystanie z mediów społecznościowych. Kontekst polityczny nie jest zbyt sprzyjający, ale trwająca od ponad 13 lat praca posuwa się naprzód.
Współdziałanie organizacji kościelnych z ruchami społecznymi w kraju ma długą tradycję. Św. Oskar Arnulfo ROMERO Y GALDÁMEZ uczył, abyśmy byli zaniepokojeni o to wszystko, co zagraża najbardziej kruchemu życiu, zrywa komunię i ukrywa niesprawiedliwość. Obecność braci w tych obszarach jest doceniana i szanowana, zaś dla samych współbraci staje się ewangeliczną szkołą naśladowania Chrystusa.
Można odkryć, że za tymi i wieloma innymi prawami, negowanymi w ciągu historii, kryją się konkretne twarze: kobiet pokonujących pieszo duże odległości w celu zdobycia wody, dzieci z problemami zdrowotnymi, młodzieży pozbawionej nadziei i zmuszanej do migracji, całych rodzin żyjących w niepewności jutra. Są to problemy strukturalne, zasługujące na takie podejście, które stawi czoła przyczynom. Prawo nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale staje się mechanizmem uruchamiającym procesy partycypacji obywatelskiej i podaje ramy prawne sprzyjające wspólnemu budowaniu demokracji. Nasza chrześcijańska tożsamość to wsłuchiwanie się w wołanie tych, których lament wznosi się ku niebu.

Fr. Erick G. MARÍN CARBALLO