W dniach od 29 sierpnia do 2 września 2023 r. prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach przeprowadziła zgromadzenie przedkapitulne. Wydarzenie odbyło się w centrum pokoju i dialogu w Karukutty w stanie Kerala (Indie).

Wzięli w nim udział prawie wszyscy bracia z prowincji. Zgromadzenie miało na celu: podsumowanie działalności prowincji, ukazanie problemów i trudności braci, przedstawienie propozycji do przedyskutowania na kapitule.
Prace przedkapitulne, zgodnie z wytycznymi dyrektorium kapituły prowincjalnej, zmierzały do promowania „dobra komunii braterskiej” oraz wysłuchania sugestii i propozycji każdego brata. Ponadto, idąc w ślad za pytaniami postawionymi w Instrumentum laboris, zastanawiano się nad niektórymi zagadnieniami przedłożonymi na kapitułę, pobudzając dyskusję nad pewnymi kwestiami dotyczącymi całej wspólnoty prowincjalnej.
Podczas zgromadzenia uczestnicy wspólnie pracowali nad oceną życia prowincji. Skupili się na nawróceniu osobistym i wspólnotowym, życiu braterskim i powołaniach, misji na Sri Lance i w innych stanach Indii.
W obradach wzięli udział minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) fr. Benedetto BAEK, minister prowincji św. Elżbiety w Niemczech i wizytator generalny fr. Andreas MURK, który przedstawił dobrze przygotowane i dokładne sprawozdanie na temat jurysdykcji indyjskiej. Obecny był również poborca generalny fr. Leszek ŁUCZKANIN, który w sprawozdaniu finansowym sugerował i zachęcał do przejrzystości i samowystarczalności.
W dniach 2-6 września 2023 r. miała miejsce pierwsza część 5. kapituły prowincjalnej zwyczajnej. Obrady odbyły się w Assisi Shanthi Kendra w Karukutty pod przewodnictwem fr. Carlosa TROVARELLI i z udziałem fr. Benedetto BAEK.
Dnia 2 września, podczas trzeciej sesji kapitulnej, fr. Michael EARALY został wybrany ministrem prowincjalnym na pierwszą kadencję i złożył przysięgę w obecności ministra generalnego.
Na czwartej sesji w dniu 6 września wybrano definitorów prowincjalnych: fr. Alphonse VAZHAPPANADY – wikariusz prowincji, fr. Patrick KANNADAN – sekretarz prowincji, fr. Sinto ANTU THIRUTHEL i fr. Justin PALAMATTATH. Z kolei fr. Kolbe PUTHENPURAYIL został ekonomem prowincji, a fr. James AYYAMKOLIL poborcą prowincji.
Minister generalny, po zaprzysiężeniu definitorów, udzielił błogosławieństwa. Pierwsza część kapituły zakończyła się w południe w kaplicy klasztornej.

Fr. Patrick KANNADAN, sekretarz prowincji