Pierwsi trzej misjonarze franciszkańscy, konwentualni, przybyli na Sumatrę 6 lutego 1968 roku.

Po kilkumiesięcznej nauce miejscowego języka (indonezyjskiego) 31 października 2968 r. rozpoczęli oficjalnie działalność misyjną w okręgu Delitua (dziś znajduje się tutaj siedziba kustodii).
Zakonnicy z Kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP celebrowali swój jubileusz na różne sposoby w ciągu całego 2018 r.: spotkania gwardianów, spotkania proboszczów, rekolekcje; badania naukowe na temat życia braci (poprzez kwestionariusze wewnętrze, jak i te przeprowadzone przez Uniwersytet Katolicki Atma Jaya z Dżakarty). Wyniki badań zostały przedstawione i omówione przez braci podczas ubiegłorocznych spotkań braterskich.
Elementem kulminacyjnych obchodów jubileuszowych była uroczystość w Delitua w dniu 30 grudnia 2018 r. Uczestniczyli w niej: Minister generalny Zakon fr. Marco TASCA, asystent generalny FAMC fr. Benedetto BAEK, fr. Valerio FOLLI i fr. Germano TOGNETTI (reprezentanci prowincji-matki Prowincji Włoskiej św. Antoniego z Padwy), fr. Carmelo COMINA i fr. Salvatore SABATO (pierwsi misjonarze, którzy powrócili już do ojczyzny), p. Vitalia MURU (siostra fr. Anotnio MURU jednego z pierwszych misjonarzy), wszyscy bracia z kustodii i ponad 7500 wiernych ze wszystkich okręgów, w których pracują franciszkanie.
Eucharystii przewodniczył Anicetus SINAGA OFMCap (emerytowany biskup archidiecezji Medan ); koncelebrował także Josef SUWATAN MSC (emerytowany biskup diecezji Manado).
Po mszy św. miała miejsce inauguracja pomnika „krzyża misyjnego” z błogosławieństwem biskupa SINAGA, Ministra generalnego i kustosza prowincjalnego (fr. Maximilianus Kalef SEMBIRING). Symboliczne wypuszczenie trzech szarych gołębi prze grotą Madonny w zabudowaniach klasztornych zakończyło oficjalne obchody.
Zaraz po nich nastąpiło wspólne świętowanie na które złożyły się: różne konkursy, wspólny posiłek, koncerty muzyczne, tańce ludowe i loterie fantowe.

z kustodii