W dniach 25-29 listopada 2019 r., w ośrodku duchowości karmelitańskiej w Pematangsiantar (Sumatra Północna), odbyła się pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej nowo powstałej prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji.

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI. Wziął w nich udział również asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minors Conventual) fr. Benedetto Seung-jae BAEK.
Kapituła rozpoczęła się 25 listopada w godzinach popołudniowych. Konferencję na temat: „Spotkanie jako formacja franciszkańska według doświadczenia św. Franciszka z Asyżu”, wygłosił fr. Fictorium Natanael GINTING. Po krótkiej przerwie, pod przewodnictwem ministra generalnego, odprawiono Mszę wotywną o Duchu Świętym.
Drugiego dnia fr. Carlos oficjalnie otworzył obrady. Zostały przedstawione sprawozdania z ostatnich lat zarządzania kustodią. W trzecim dniu miały miejsce prace w grupach oraz dyskusja w auli na temat różnych aspektów działalności nowej prowincji.
Dnia 28 listopada fr. Carlos przyjął przysięgę od fr. Corneliusa Tri Chandra FAJARYANTO, który już wcześniej, w głosowaniu listownym, został wybrany pierwszym ministrem prowincjalnym. W skład definitorium prowincjalnego weszli: fr. Robert Tarcisius Zonpiter SIHOTANG (wikariusz), fr. Titus Khian LIMNGARDI (sekretarz), fr. Andreas Elpian GURUSINGA (definitor), fr. Eduardus Yohanes PADIYANA (definitor), fr. Ignasius SUSILO (definitor). Na urząd ekonoma powołano fr. Paskalisa HANOE, a poborcy – fr. Petrusa Gonzalesa ZONGGAR.
Drugą część kapituły zaplanowano na 27-31 stycznia 2020 r.

Fr. Fictorium Natanael GINTING, sekretarz kapituły