W dniach od 21 kwietnia do 9 maja 2023 r. fr. Jude WINKLER jako delegat ministra generalnego przeprowadził generalną wizytację kanoniczną w prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej.

Prowincja liczy 60 profesów solemnych i posiada 9 klasztorów (w tym jeden w Torrance – Kalifornia w USA). Trzej pierwsi misjonarze: fr. Vittorio DI NARDO, fr. Antonio DI FRANCESCO i fr. Giancarlo FALDANI, rezydują nadal w prowincji i współpracują według swoich możliwości.
Prowincja prowadzi szereg posług apostolskich: duszpasterstwo w parafiach, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i nad dorosłymi upośledzonymi umysłowo, dom dla osób starszych, kierownictwo duchowe FZŚ i MI, formację, rekolekcje itp.
Kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji odbędzie się w październiku 2024 r. i z tej racji większość zaleceń wizytatora dotyczy przygotowania zgromadzenia przedkapitulnego i samej kapituły.
W tym czasie prowincjalny dom formacyjny jest przenoszony z Gangwha do budowanego domu w Seulu (planowane ukończenie w grudniu 2023 r.). Obecnie prowincja ma trzech profesów symplicznych i jednego postulanta.

Fr. Jude WINKLER