W bieżącym roku prowincja Maryi Niepokalanej w Indonezji, za pośrednictwem ministra prowincjalnego fr. Cornelius Tri Chandra FAJARYANTO i definitorium, postanowiła zaproponować braciom trzydniowe spotkanie dedykowane św. Antoniemu z Padwy z okazji 800-lecia jego wstąpienia do Zakonu franciszkańskiego. Wydarzenie miało miejsce w dniach 7-9 czerwca 2021 r. w formie wirtualnej.

Spotkanie zorganizowała stała komisja pod przewodnictwem fr. Robert Tarcisius Zonpiter SIHOTANG i fr. Longinus JUDUNG. Z komisją współpracował fr. Bonaventura Hendrikus Roi GULTOM, który jest odpowiedzialny za rozwój duchowości w prowincji.
Trzy dni poświęcone na pogłębienie duchowości przygotował fr. Longinus JUDUNG, a swoje rozważania oparł na kazaniach św. Antoniego dotyczących zagadnienia „pustkowia” i nawrócenia.
Swoimi refleksjami podzielili się: fr. Fictorium Natanael GINTING na temat postaci św. Antoniego w źródłach franciszkańskich oraz fr. Pio Mikael (Amran Sujarto) PURBA na temat braterstwa franciszkańskiego w kazaniach świętego z Padwy.
Na zakończenie minister prowincjalny wygłosił rozważanie, w którym nawiązał do przemiany, jaka dokonała się w wyniku spotkania św. Antoniego i św. Franciszka z Asyżu. Spotkanie to nawraca zarówno Franciszka, jak i Antoniego, począwszy od ich wiary w Jezusa Chrystusa. Franciszek zezwolił potem Antoniemu i braciom na studiowanie teologii, ale pod warunkiem, że studia nie osłabią miłości i modlitwy. Wychodząc od tej ważnej nauki, wszyscy wierni powinni cenić sobie duchowe doświadczenie naszych świętych.

Fr. Fictorium Natanael GINTING