W dniach 13-17 stycznia 2020 r. w Pescara odbył się 25. zjazd gwardianów z południowych Włoch. Uczestników powitał minister prowincjalny prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) fr. Franco RAPACCHIALE oraz współbracia z Abruzzo. Były to dni poświęcone na formację, modlitwę i pogłębienie więzi braterskich.

W ostatnich trzech latach (2018-2020) tematem spotkań było: „Animować”, „Towarzyszyć”, „Współdzielić we wspólnocie”. W tym roku skoncentrowano się zatem na wymiarze wspólnotowym.
Już trzeci rok z rzędu prelekcje głosiła prof. Rosanna VIRGILI, biblistka, która rozwinęła temat współdzielenia od strony biblijnej. Musimy nauczyć się żyć razem, dzielić się zasobami materialnymi i duchowymi. Zagadnienie to nie jest nowe. Dlaczego więc nie potrafimy uczynić go „zaraźliwym”? Co nas powstrzymuje? Jakie małe kroki możemy podjąć, aby „nauczyć się współdzielić”?
W spotkaniu uczestniczył fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), który omówił temat: „Po kapitule generalnej na nowo w drodze”. Skupił się on na „Uchwale 15.”, podjętej na ostatniej kapitule generalnej zwyczajnej i dotyczącej połączenia jurysdykcji południowych Włoch.
W końcowym podsumowaniu, biorąc pod uwagę relacje z lat 2019-2020, ustalono, że kolejny zjazd gwardianów odbędzie się w Kalabrii.
Na zakończenie bracia z prowincji abruzyjskiej zorganizowali wyjazd do Tagliacozzo, gdzie zostali przyjęci przez burmistrza Vincenzo GIOVAGNORIO. Odbyli pielgrzymkę do grobu bł. Tomasza z Celano i sprawowali Mszę św. w naszym klasztorze św. Franciszka z Asyżu. Zwiedzili też pobliską miejscowość Alba Fucens, starożytne miasteczko rzymskie, położone u stóp góry Velino, będące prawdziwym klejnotem do odkrycia.
Dziękujemy braciom z prowincji abruzyjskiej oraz wielu wiernym świeckim, którzy z nimi współpracują.

Fr. Giambattista M. BUONAMANO, sekretarz