Kalwaria Pacławska – najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na Podkarpaciu – obchodziła 350. rocznicę założenia. Z tej okazji franciszkanie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowali w dniach 1-2 maja 2018 r. sympozjum naukowe zatytułowane: „Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej”.

Jak mówili prelegenci, na przestrzeni wieków Kalwaria Pacławska była i do tej pory jest ważnym centrum duchowym dla południowo-wschodniej Polski. „Obecność franciszkanów zapisała się tu bardzo pozytywnie” – ocenił abp Adam SZAL, metropolita przemyski.
„Centrum kultu stanowi misterium paschalne, czyli misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wszystko, co ma miejsce w Kalwarii, wiąże się właśnie z tym misterium… Taki cel mają tu liturgia, kazania, modlitwy, obecność zakonników, przybywających pielgrzymów i sam teren” – podkreślił fr. Damian SYNOWIEC OFMConv z Krakowa.
Cudowny obraz Matki Bożej, pochodzący z Kamieńca Podolskiego, przed którym modlili się polscy królowie (Jan Kazimierz i Jan III Sobieski), książęta i hetmani, a 50 lat temu kard. Karol WOJTYŁA (późniejszy papież św. Jan Paweł II), nadal przyciąga tysiące pielgrzymów. Do końca XVIII wieku zanotowano tu 50 różnych nadprzyrodzonych zdarzeń, zaś „w dokumentacji przytaczane są daty i nazwiska osób, które doznały cudownego uzdrowienia, a wśród nich spotyka się nie tylko Polaków-katolików, lecz także przedstawicieli innych wyznań, religii i narodowości” – stwierdziła dr Zofia BATOR z Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej.
Historyk franciszkański fr. prof. Zdzisław GOGOLA OFMConv zwrócił uwagę na bardzo ważny element w dziejach Kalwarii Pacławskiej. „W okresie 350 lat istnienia klasztoru kalwaryjskiego trzy razy podejmowano wysiłki, aby uczynić go miejscem nowicjatu dla kandydatów do zakonu. Dwie pierwsze próby realizowane były w czasach rozbiorów Polski, trzecią rozpoczęto w stanie wojennym w 1982 r. Otwarty wówczas nowicjat przeżył upadek komunizmu i funkcjonuje do dziś, w wolnej Polsce”.
Uczestnicy sesji w ciągu dwóch dni wysłuchali 14 wykładów naukowych, które już wcześniej zostały opublikowane w książce pt. „Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 1668-2018”.
Pierwszym fundatorem Kalwarii Pacławskiej był kasztelan lwowski, wojewoda podolski, pisarz polityczny, historyk, aforysta Andrzej Maksymilian FREDRO (1668 r.), a jego kontynuatorem, a właściwie drugim fundatorem, został w XVIII wieku szlachcic Szczepan Józef DWERNICKI.

Fr. Jan Maria SZEWEK,
rzecznik prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce /
Red.