W sobotę 18 grudnia 2021 r. odbyły się w prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii święcenia kapłańskie dwóch braci. Liturgia była sprawowana w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia przy misji katolickiej w Ruiri-Meru w Kenii.

Święceń udzielił bp Salesius MUGAMBI, ordynariusz diecezji Meru. Przed laty jego poprzednik, śp. bp Silas NJIRU, poprosił franciszkanów z Polski, aby założyli misję w jego diecezji. Była to pierwsza placówka franciszkańska w Kenii.
Obecne święcenia kapłańskie były pierwszymi, które miały miejsce w naszej pierwotnej wspólnocie w Kenii od czasu jej założenia prawie 40 lat temu. Przybyło wielu wiernych i zakonników, aby być świadkami tego historycznego wydarzenia, które zbiegło się zarazem z parafialnym dniem rodziny.
Jednym z nowo wyświęconych kapłanów jest fr. Simon Njoroge WAHITO, który został przydzielony do klasztoru św. Józefa z Kupertynu w Kikambala-Mombasa. Drugim jest fr. Bernard Ndung’u KAMAU, którego wyznaczono na asystenta do domu formacyjnego Matki Bożej Anielskiej w Ruiri-Meru. Podczas tej samej ceremonii fr. Collins Omondi ODINDO ze zgromadzenia misjonarzy Jezusa Zbawiciela otrzymał święcenia diakonatu.
W homilii biskup przypomniał kandydatom, że powierzona im misja nie zawsze musi być radosna. Po drodze mogą pojawić się problemy i wiele wyzwań do pokonania. Jednakże pozostając wiernym Chrystusowi można wyjść zwycięsko ze wszystkich prób. Kaznodzieja pochwalił różnorodność podejmowanego apostolatu i dodał, że Pan nadal powołuje godnych szafarzy do swojej winnicy. Zachęcił braci, aby gorliwie poświęcili się posłudze, którą Bóg im ofiarowuje, a która zostaje im powierzona przez nałożenie rąk biskupa. Każdy kapłan jest powołany do dawania świadectwa o miłosierdziu i miłości Boga. Filary posługi kapłańskiej powinny ujawniać się w życiu modlitwy, w przebaczeniu i we wzywaniu ludu Bożego do prowadzenia świętego życia, mając świadomość, że Bóg jest zawsze obecny wśród swego ludu.
Składamy serdeczne gratulacje naszym drogim współbraciom. Niech nasza Matka Maryja wstawia się za nimi na ich drodze powołania.

Fr. Pio MUSYOKA, sekretarz prowincji