3 września 2022 r. w kościele św. Antoniego z Padwy w Sin-El-Fil w Bejrucie fr. Nicolas ABOU ANNY otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. César ESSAYAN OFMConv.

Fr. Nicolas ABOU ANNY, członek kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, po odbyciu pięcioletniej formacji zakonnej w Asyżu powrócił w zeszłym roku do Libanu, zarówno w celu rozpoczęcia posługi duszpasterskiej, jak i przygotowania się do kapłaństwa.
Święcenia diakonatu przyjął 19 września 2021 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Zahlè. Konsekratorem był bp César ESSAYAN, wikariusz apostolski dla wiernych obrządku łacińskiego w Bejrucie.
Święcenia kapłańskie były poprzedzone czuwaniem modlitewnym, które w dniu 1 września animował gwardian fr. Roger KOUYOUMDJI. Rozpoczął on adorację eucharystyczną, przypominając słowa św. Franciszka skierowane do braci: „Patrzcie na swoją godność, bracia kapłani, i bądźcie świętymi, bo On jest święty”. I dodał, że właśnie o to fr. Nicolas prosi Ducha Świętego: być uformowanym i przemienionym przez Niego, aby stać się wszystkim dla Niego.
W homilii bp ESSAYAN przypomniał pokrótce kolejne etapy na drodze powołania fr. Nicolasa, począwszy od Wielkiego Czwartku 2014 r., gdy jako kustosz przyjmował go, aż po moment święceń. Wychodząc od słów Chrystusa z Ewangelii, zachęcił: „Nie możesz Go naśladować, jeśli nie kochasz Go bardziej od wszystkich innych rzeczy, bardziej od siebie samego… Jesteś wezwany do naśladowania tej miłości Boga, aby kochać innych…” I kontynuował, napominając: „Zadbaj, aby tylko Bóg był w twoim życiu jedynym źródłem, z którego możesz gasić pragnienie i karmić się Jego miłością. A także bądź gotów stać się więźniem Chrystusa…” Bardzo wzruszająca była chwila, gdy, zwracając się do przyjmującego święcenia, wezwał, aby stał się „człowiekiem Eucharystii” i uczynił swoje życie dziękczynieniem dla Niego, naśladując Go w miłości do Ojca i do braci. Homilię zakończył słowami: „Jeśli Bóg wezwał cię na tę drogę, to dlatego, że chce, abyś był święty, a więc staraj się nie zagubić po drodze”.
Przed błogosławieństwem głos zabrał fr. Nicolas ABOU ANNY, który podziękował Bogu za dar życia i powołania franciszkańskiego i kapłańskiego. Wyraził wdzięczność biskupowi za jego wielką miłość do niego, a także ministrowi prowincjalnemu prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU. Wspomniał wszystkich, którzy towarzyszyli mu na drodze powołania, a także tych, którzy przyczynili się do tego, aby uroczystość święceń była przeżywana w pełnej prostocie.
W niedzielę rano, 4 września, nowo wyświęcony kapłan odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele św. Franciszka z Asyżu w Zahlè, miejscu, gdzie rozpoczęła się jego droga powołania, gdzie złożył śluby czasowe i wieczyste oraz otrzymał święcenia diakonatu.

Fr. Marian-Emanuel VĂTĂMĂNELU