W lipcu i sierpniu 2021 r. jedenastu współbraci, w większości profesów zwyczajnych z Włoch, Francji, Rumunii, Chorwacji i Bliskiego Wschodu, przeżyło w Lourdes głębokie doświadczenie duchowe, braterskie i duszpasterskie. Gościł ich klasztor św. Maksymiliana.

Różnorodność wieku i kultury była okazją do przeżywania zdrowego i pięknego braterstwa, pełnego wzajemnego szacunku, dialogu i miłości braterskiej. Współbracia zostali przyjęci przez braci ze wspólnoty klasztornej z Lourdes, którzy towarzyszyli im bardzo chętnie przez cały czas tego wakacyjnego „stażu”.
Wraz ze wspólnotą spotykali się codziennie rano na modlitwie, aby odmówić Jutrznię i celebrować Eucharystię, a następnie w południe, aby odmówić Modlitwę południową i Różaniec. Wieczorem gromadzili się ponownie wokół Pana na modlitwę wieczorną. Pomimo pewnych trudności językowych, celebracja, która była przeżywana i animowana w oparciu o międzynarodowość braci, jednoczyła uczestników w Panu.
Każdy z nich miał również okazję znaleźć się na osobistej modlitwie w grocie objawienia Maryi, otoczony licznymi pielgrzymami, którzy pomimo sytuacji sanitarnej na świecie przybywają do Lourdes. Misja powierzona jedenastu braciom polegała głównie na obsłudze wystawy poświęconej św. Maksymilianowi Kolbe i Rycerstwu Niepokalanej, urządzonej w klasztorze.
Byli też obecni prawie codziennie w sanktuarium na adoracji eucharystycznej, odmawianiu różańca świętego i wieczornej procesji. Inne uroczystości w sanktuarium w Lourdes pozwoliły im odkryć piękno Kościoła powszechnego i ewangelizacyjną moc Najświętszej Dziewicy.
Życie braterskie naznaczone było również obowiązkami konwentualnymi. Prace domowe przypomniały nam Martę, która ciężko pracowała przygotowując jedzenie i zarządzając domem.
Chociaż pogoda była nieprzewidywalna, odbyło się także kilka wyjazdów wspólnotowych, czy to na piesze wędrówki po górach francuskich Pirenejów, czy też w odwiedziny do niektórych wspólnot: do klarysek na uroczystość św. Klary, do braci kapucynów, itd. Odbyło się również spotkanie z młodzieżą z obozu letniego zorganizowanego przez braci ze wspólnoty. Z nimi obchodziliśmy święto św. Maksymiliana, patrona tego klasztoru w Lourdes.
Dziękujemy Panu za to doświadczenie, a współbraciom z Lourdes za ich dyspozycyjność i otwarte serce.

Fra Mateo VUJČIĆ z prowincji chorwackiej