Dekretem z dnia 28 kwietnia 2019 roku biskup Piazza Armerina (Sycylia, Włochy) Rosario GISANA, kanonicznie ustanowił „Wspólnotę Frontiera” publicznym stowarzyszeniem wiernych. Jednocześnie, na mocy specjalnego dekretu wpisał ją w poczet instytutów agregowanych do zakonu franciszkańskiego.

9 maja 2019 r. o godz. 10:30 w kaplicy Wspólnoty, Minister generalny fr. Marco TASCA przewodniczył Eucharystii, w obecności ministra prowincjalnego Prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Vincenzo GIANNELLI oraz niektórych braci z tejże prowincji, a także księży diecezjalnych i niektórych świeckich zaangażowanych we wspieranie Wspólnoty. Podczas Eucharystii Minister generalny przekazał fr. Giuseppe DE STEFANO, założycielowi wspólnoty, dekret o przynależności Wspólnoty do Zakonu.
Uroczystość zakończyła się wspólnym świętowaniem.

Sekretariat Generalny

pdfdecreto erezione >>>  pdfdecreto affiliazione >>>