W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2004 roku, JAN PAWEŁ II apelował: „Ludzkość bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje bowiem odnalezienia dróg porozumienia, które w rzeczywistości są niszczone przez egoizm i nienawiść, żądzę panowania i pragnienie odwetu”. W podobnym tonie wypowiedział się BENEDYKT XVI, zachęcając, by „dać światu nową nadzieję, ponieważ pokój nie jest marzeniem, nie jest utopią, jest możliwy”.

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój
Spośród wszystkich krajów świata, tylko w 12 miejscach powstaną Kaplice Pokoju – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” – które pomimo dzielącej ich odległości i różnic czasowych, utworzą Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Pod opieką Matki Bożej trwać będzie w nich wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.
Centra Modlitwy o Pokój mają być zlokalizowane na każdym kontynencie, w miejscach szczególnie doświadczonych skutkami wojen, konfliktów religijnych czy nienawiści rasowej. W tych częściach świata, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, poszukują jego prawdziwego źródła, którym jest Chrystus.
Znakiem materialnym duchowego dzieła „12 Gwiazd” są Ołtarze Adoracji, które powstają w Polsce, w pracowni gdańskich artystów Mariusza i Kamila DRAPIKOWSKICH. Wszystkie są pisane jak ikona, są owocem pracy i modlitwy zespołu projektowego. Poziomem artystycznym dorównują najpiękniejszym dziełom współczesnej sztuki sakralnej.

Trittico di GerusalemmePierwszym Centrum Modlitwy o Pokój (pierwszą „gwiazdą” w koronie Maryi), jest powstała w 2009 roku, Kaplica Adoracji przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Umieszczony w niej ołtarz adoracji nazwano „Tryptykiem Jerozolimskim”. W 2016 r. kaplica wraz z ołtarzem została przeniesiona do Kościoła Groty Mlecznej w Betlejem.
 
MedjugorieDrugim miejscem (drugą „gwiazdą”) jest Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Przekazanie monstrancji przeznaczonej do adoracji Najświętszego Sakramentu, dar pielgrzymów z całego świata, odbyło się 22 czerwca 2011 roku, w tutejszym kościele parafialnym pw. św. Jakuba.
 
Trzecią „gwiazdą” i kolejnym ośrodkiem wieczystej Adoracji stało się Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje (miejscu martyrologii wielu narodów), w Kazachstanie. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu zwanym „Gwiazda Kazachstanu” rozpoczęła się 2 lipca 2014 roku i jest kontynuacją adoracji prowadzonej w tym miejscu nieprzerwanie od 25 marca 1996 roku.
 
Kolejna „gwiazda” (czwarta) rozbłysła w Sanktuarium Matki Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ołtarz „Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju) dotarł tutaj po rocznej peregrynacji w kościołach i sanktuariach polskich. Zanim został przekazany na kontynent afrykański, został pobłogosławiony przez papieża FRANCISZKA. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się 22 maja 2016 roku, w obecności episkopatu i ponad 20 000 wiernych.
 
Namyang14 października 2017 roku, na zakończenie Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Boskiej w Fatimie, odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój w koreańskim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang (piąta „gwiazda”). Ołtarz „Adoratio Domini in Unitate et Pace” (Adoracja Pana w jedności i pokoju), został poświęcony na Watykanie 7 lipca 2017 roku, przez Ojca Świętego FRANCISZKA.
 
KibehoPrzez cały 2017 rok, w Polsce, na Słowacji i na Litwie, trwała peregrynacja ołtarza adoracji eucharystycznej „Światło Pojednania i Pokoju”, przeznaczonego do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie (szósta „gwiazda”). Ołtarz ten po raz pierwszy został wykorzystany w czasie nocnego modlitewnego czuwania Ojca Świętego FRANCISZKA z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, w 2016 roku. Inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój w Kibeho nastąpi 31 maja 2018 roku.
 

W styczniu 2015 roku, podczas wizyty apostolskiej papieża Franciszka na Filipinach przedstawiciele Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace” (Wspólnota Królowej Pokoju) spotkali się z przewodniczącym Episkopatu Filipin, aby omówić powstanie siódmego Centrum Modlitwy o Pokój w Dagupan. (Ten projekt jest na etapie realizacji i w niedalekiej przyszłości będzie finalizowany).

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie
Dzieło utworzenia Światowego Centrum Modlitwy o Pokój ma przede wszystkim wymiar duchowy. Jego celem jest połączenie intencji modlitwy o pokój wypowiadanej przez ludzi na całym świecie, w jeden głos, brzmiący nieustannie, jednorodny.

Na liście dwunastu krajów, w których będzie Centrum Modlitwy o Pokój, znalazła się Polska, a dokładnie Niepokalanów, założony przez św.  Maksymiliana Marię Kolbego.
W listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie „Regina della Pace” (Królowa Pokoju) zwróciło się do fr. Wiesława PYZIO OFMConv, przełożonego Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, z prośbą, aby w bazylice niepokalanowskiej utworzyć Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Niepokalanów będzie zatem ósmą „gwiazdą” w Koronie Maryi. Inauguracja Światowego Centrum w Niepokalanowie odbędzie się 1 września 2018 roku.

Idea utworzenia w bazylice w Niepokalanowie kaplicy, w której trwałaby wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, była od wielu lat pragnieniem, ale też wielką potrzebą duchową zarówno lokalnej wspólnoty franciszkanów, wspólnoty parafialnej oraz pielgrzymów, licznie odwiedzających to szczególne miejsce. Integralną częścią Światowego Centrum Pokoju będzie kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Okoliczności powstania kaplicy, dość wyjątkowe, wyjawia nam proboszcz miejscowej parafii, fr. Andrzej SĄSIADEK OFMConv. „Utworzenie kaplicy adoracji wymagało przebudowy bazyliki. Zwróciłem się do naszego klasztornego archiwum z prośbą o zdjęcia, które dokumentowały, jak budowana była wcześniej nasza świątynia. Oprócz zdjęć otrzymałem również list św. Maksymiliana Kolbego, który z misji w Japonii, w 1934 roku, pisał jak wyobraża sobie bazylikę w Niepokalanowie i… ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu! (…) Byłem zdumiony faktem, że nasz projekt kaplicy pokrywał się z wizją św. Maksymiliana!”.

letteraWe wspomnianym liście o. Maksymilian pisze: „Wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. Kto zagląda do kościoła „bazyliki” pada na kolana, adoruje, spogląda w twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia” (Nagasaki, 17.05.1934).

 

NiepokalanówOłtarz adoracji do kaplicy wykonany będzie ze złota, srebra i kryształu. Punktem centralnym ołtarza będzie naturalnej wielkości, wykonana ze srebra postać Maryi z otwartymi w geście zaproszenia dłońmi. Eucharystyczny Chrystus (monstrancja) znajdzie się pod sercem Maryi, w dużej 20 cm rozświetlonej Hostii, ukazanej spod rozchylonych szat Niepokalanej. Postać Maryi otaczać będzie wieniec ze srebrnych lilii. Lilie odzwierciedlone będą także w kolejnych warstwach kryształu. Lilie, podświetlone od spodu, razem ze słonecznymi promieniami rozchodzącymi się wokół Maryi, tworzyć będą świetlistą, niemal niematerialną poświatę, podobną do tej, w której ukazała się Maryja podczas objawień w Lourdes, Guadalupe i Fatimie. Na jednej z warstw kryształu znajdzie się 12 szlifowanych kamieni, symbolizujących 12 gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana, które także znajdują swe odzwierciedlenie na Cudownym Medaliku z Niepokalanowa.

 

„To niesamowite, ale wychodzi na to, że naszym projektem spełniamy pragnienie św. Maksymiliana Kolbe sprzed blisko 100 lat!” – dodaje proboszcz.

Patronat nad inicjatywą tworzenia Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie objęli m.in: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz abp Stanisław GĄDECKI, metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz NYCZ, przełożony Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce fr. Wiesław PYZIO oraz fr. Grzegorz Maria SZYMANIK, gwardian klasztoru w Niepokalanowie.

mat. informacyjny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
więcej: http://kaplica.niepokalanow.pl/