W sobotę 18 października 2020 r., w pomieszczeniach klasztoru św. Antoniego z Padwy w Portici (Neapol), została otwarta kuchnia dla ubogich, która powstała dzięki znacznemu wkładowi „Caritas Antoniana” i wsparciu innych dobroczyńców i wiernych.

Zakonnicy z prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) wraz ze sporą i aktywną grupą świeckich przygotowują gorące posiłki, które są rozdawane bezdomnym z Neapolu.
Inauguracji przewodniczył fr. Maurizio DI PAOLO, który w tych dniach wraz z fr. Leszkiem ŁUCZKANINEM przeprowadzał wizytację ekonomiczną w prowincji. Był obecny gwardian i proboszcz fr. Claudio IORIS oraz senior prowincji fr. Oreste CASABURO.
Kuchnia, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, spełnia wszystkie kryteria higieny i zasady bezpieczeństwa. W jej dużej przestrzeni można przygotowywać posiłki na 6 palnikach.
W inauguracji, ze względu na ograniczenia podyktowane przez pandemię, wzięli udział tylko nieliczni wierni, reprezentujący wielu wolontariuszy, którzy od lat pełnią tę cenną służbę w duchu franciszkańskim.

Fr. Maurizio DI PAOLO