Dnia 19 października 2018 roku Prowincja świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) Braci Mniejszych Konwentualnych dziękowała Bogu za dar prezbiteratu.

Święcenia kapłańskie, poprzez włożenie rąk kardynała Francesco MONTERO arcybiskupa metropolity Agrigento, otrzymał fr. Antolín RAMOS DE LA CRUZ.
Uroczystość miała miejsce w klasztorze-sanktuarium MB Łaskawej w Montevago (AG), gdzie fr. Antolín przebywał od blisko roku, tworząc z pozostałymi braćmi wspólnotę franciszkańską i ewangelizacyjną.
W wydarzeniu uczestniczyli współbracia z prowincji zakonnej na Sycylii, niektórzy bracia z międzynarodowego kolegium „Seraphicum” w Rzymie, z kolegium „Franciscanum” w Asyżu, kapłani z archidiecezji Agrigento, burmistrz, przedstawiciele miejscowej władzy oraz rzesza wiernych.
Dzień święceń był czasem łaski i radości dla wszystkich, w szczególności dla krewnych Neoprezbitera, którzy nie mogąc przybyć osobiście (mieszkają w Meksyku) modlili się i świętowali łącząc się z nami duchowo.

Fr. Antonio M. PARISI