15 czerwca 2022 r. w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie fr. Teofil CIUCHEȘ z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii uzyskał tytuł doktora teologii i nauk patrystycznych.

Tytuł pracy doktorskiej brzmi: Upodobnienie do Chrystusa. Teologiczno-duchowa reinterpretacja tytułów chrystologicznych począwszy od „De perfectione” Grzegorza z Nyssy. Naukowe osiągnięcie naszego współbrata, będące źródłem radości dla całej wspólnoty Seraphicum, której jest członkiem, zostało uczczone uroczystą kolacją wspólnotową.
Składamy serdeczne gratulacje fr. Teofil CIUCHEȘ i życzymy mu – parafrazując słowa św. Franciszka skierowane do współbrata Antoniego – aby potrafił dobrze wykorzystać przebytą drogę studiów, zarówno w środowisku akademickim, jak i w życiu braterskim, nie gasząc nigdy ducha modlitwy i pobożności.

Fr. Roberto LIGGERI