Można przeczytać i pobrać kolejny numer biuletynu „Fraternus Nuntius” za okres październik-grudzień 2022 r.

W pierwszej części znajdują się materiały poświęcone ministrowi generalnemu fr. Carlosowi TROVARELLI (s. 4-7), w tym przesłanie na uroczystość św. Franciszka (s. 6). W sekcji dotyczącej sekretariatu generalnego (s. 8-15) warto zwrócić uwagę na dokument omawiający obchody franciszkańskiego osiemsetlecia (s. 14-15).
W dziale urzędów generalnych (s. 16-40) można zapoznać się z przebiegiem wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w naszym rzymskim klasztorze św. Antoniego (s. 18-19) oraz z informacją o promulgacji dekretu dotyczącego heroiczności cnót sługi Bożego fr. Martina BENEDICT (s. 38).
W dalszej kolejności pojawiają się wiadomości z poszczególnych federacji Zakonu (s. 42-131): African Federation of Conventual Franciscans (s. 42-44) – święcenia kapłańskie w Ghanie (s. 43-44); Centralis Europae Foederatio (s. 45-59) – diamentowe jubileusze w Chorwacji (s. 56-57); Conventual Franciscan Federation (s. 60-63) – profesja solemna w Liverpoolu (s. 62-63); Federación América Latina Conventuales (s. 64-77) – święcenia kapłańskie w Brazylii (s. 68) i Wenezueli (s. 73-74); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 78-91) – zgromadzenie federacji (s. 84-85); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 92-110) – śluby wieczyste w Polsce (s. 95); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 111-131) – święcenia we Włoszech (s. 131).
Odniesienie do kapituł tym razem dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii (s. 132). Numer zamykają najnowsze dane statystyczne (s. 133).

Biuro ds. komunikacji

Fraternus Nuntius 4/2022 >>>