W sobotę 3 lipca 2021 r. została wybrana nowa rada narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) we Włoszech. Kapituła, obradująca w Asyżu, wybrała na ministra Luca PIRAS, na wiceministra Donato MASTRANGELO, a na radnych Stefania MARINETTI, Luigi GRAVINA, Sara MENTZEL, Andrea PICCALUGA, Cosimo LAUDATO i Luca CASTIGLIONI.

„Duch Święty prosi nas, abyśmy patrzyli daleko w przyszłość, zaczynając od zwrócenia uwagi na każdą pojedynczą osobę. Mam nadzieję, że będę mógł to czynić razem z nową radą, a tam, gdzie nie będziemy do tego zdolni, interweniować będzie łaska dobrego Boga” – to pierwsze słowa nowo wybranego ministra.
Luca PIRAS, Donato MASTRANGELO i Luigi GRAVINA zasiadają w radzie narodowej już drugą kadencję. W latach 2017-2020 pełnili oni – w wymienionej kolejności – funkcje wiceministra i radnych.
Zwoływana zwykle co trzy lata kapituła wyborcza FZŚ miała odbyć się w maju 2020 r., ale z powodu pandemii została przesunięta na 2021 r. Odbyła się w dniach od 1 do 4 lipca w kapucyńskim ośrodku „Domus Laetitae” w Asyżu i tym samym – po roku kontaktów zdalnych – powrócono do bezpośrednich spotkań.
„Kapituła jest czasem, kiedy spotykamy się ponownie i wreszcie możemy to zrobić osobiście, aby odczytać podjęte kroki i razem odkryć to, czego Pan dokonał z nami lub bez nas” – powiedziała ustępująca minister Paola BRAGGION. Dodała: „Te cztery dni są okazją do nastrojenia instrumentów, którymi my jesteśmy, aby następnie grać muzykę Kompozytorowi. Bóg chce napisać kolejny rozdział w historii FZŚ we Włoszech, w tej małej cząstce Kościoła. Pozwólmy Mu pracować i zróbmy Mu miejsce”.
Franciszkański Zakon Świeckich narodził się z serca św. Franciszka z Asyżu w XIII wieku i uznaje się za spadkobiercę i kontynuatora duchowego wymiaru założyciela w odniesieniu do świeckich. Jego członkowie zobowiązują się przez profesję do życia Ewangelią na wzór Franciszka w swoim stanie świeckim, zachowując Regułę zatwierdzoną 24 czerwca 1978 r. przez papieża Pawła VI. Na kapitule wyborczej franciszkanie świeccy, natchnieni przez Ducha Świętego, wybierają osobę, której powierzają kierowanie wspólnotą braterską na najbliższe trzy lata. Ośmiu wybieranych radnych jest powołanych, aby towarzyszyć 1234 wspólnotom lokalnym rozsianym po całym kraju. W sumie skupiają one około 18304 franciszkanów świeckich.

Komunikat prasowy FZŚ we Włoszech