Dnia 4 czerwca 2020 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA nadał najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego, śp. fr. Łucjanowi KRÓLIKOWSKIEMU OFMConv (1919-2019).

„W uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz polskich sierot wojennych, ofiar przymusowych wysiedleń z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR, za pracę duszpasterską i ofiarną postawę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi” – czytamy w uzasadnieniu prezydenta.
O nadanie tego odznaczenia wnioskował minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB oraz wiele innych osób i środowisk. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie Orderu Orła Białego fr. Łucjanowi KRÓLIKOWSKIEMU, niezwykłemu człowiekowi i kapłanowi, w którego życiorysie zapisane są wspaniałe karty więźnia wojennego, zesłańca, żołnierza, kapelana wojskowego, uchodźcy, opiekuna sierot wojennych, nauczyciela, pisarza, lingwisty, spikera radiowego i dyplomaty” – pisał minister prowincjalny (6 stycznia 2018 r.).
Prezydent Andrzej DUDA spotkał się z fr. Łucjanem podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w dniu 22 września 2019 r.

Fr. Jan M. SZEWEK