Abruzja-Apulia: rekolekcje zakonne

Germania

Niemcy: spotkanie gwardianów

Asyż: spotkanie formacyjne