W dniu 5 stycznia 2020 r. dwóch braci z delegatury prowincjalnej w Paragwaju, otwartej przez prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), złożyło śluby wieczyste i tym samym na zawsze związało się z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych.

Profesję solemną złożyli: fr. José Wildo BOGARÍN i fr. Juan Javier PEREIRA GAONA. Uroczystość odbyła się w naszym ośrodku Miłosierdzia Bożego w Areguá. Ceremonii przewodniczył fr. Jacek ORZEŁ, delegat prowincjała. Wzięły w niej udział współbracia, rodziny i przyjaciele neoprofesów.
Misja franciszkańska w Paragwaju została założona w 1992 r. W ciągu tych niemal 30 lat wielu kandydatów zgłosiło się do Zakonu i rozpoczęło formację początkową, ale dotychczas tylko jeden z nich ukończył wszystkie etapy formacyjne i został kapłanem. Dla naszej młodej obecności misyjnej dwóch nowych profesów wieczystych stanowi powód do wielkiej radości. Niech Pan Bóg im błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami!

Fr. Tadeusz POBIEDZIŃSKI / Red.