Dnia 30 maja 2022 r. Mszą św. sprawowaną w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku rozpoczęła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Bracia kapitulni zajmowali się odnowionymi Statutami prowincjalnymi, obecnościami prowincji w kraju i za granicą, a także rozmaitymi formami prowadzonej działalności.
Obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG. W imieniu ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI w kapitule brał udział asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK. Wśród uczestników byli m.in. wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, poborca generalny fr. Leszek ŁUCZKANIN, fr. Jerzy NOREL, a także bracia z Kanady, Niemiec, Włoch, Litwy, Ekwadoru, Szwecji i Węgier.
Wikariusz generalny przekazał współbraciom pozdrowienia od ministra generalnego i opowiedział o aktualnej sytuacji w Zakonie.
Kapituła zakończyła się 2 czerwca.

Maja STUDZIŃSKA, prowincjalne biuro ds. komunikacji