Franciszkańskie centrum profilaktyki i leczenia uzależnień w Chęcinach ma już 20 lat. W sobotę 6 lipca 2024 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe. Do miasteczka przyjechało wielu byłych pacjentów, którym dane było rozpocząć nowe życie.

„Chwała Bogu za 20 lat istnienia ośrodka leczenia uzależnień «San Damiano» w Chęcinach. Miejsce to dało nowe życie wielu ludziom, uzależnionym od narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych” – powiedział dyrektor ośrodka fr. Wojciech SZYMCZAK na rozpoczęcie Mszy św. dziękczynnej. „Ci ludzie odzyskują swoją godność, wracają do społeczeństwa, zakładają rodziny, żyją i funkcjonują normalnie w społeczeństwie” – dodał.
„Dziś podczas tej Eucharystii pragniemy uwielbiać Boga za zwycięstwa, które objawiają się w życiu konkretnych osób” – mówił fr. Marian MICHASIÓW, sekretarz prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), który przewodniczył liturgii dziękczynnej i wygłosił okolicznościowe kazanie.
Podziękowania, gratulacje i życzenia franciszkanom i ich świeckim współpracownikom przekazali przedstawiciele władz samorządowych.
„Pragniemy złożyć wszystkim osobom związanym z funkcjonowaniem tej niezwykle zasłużonej i cenionej instytucji serdeczne gratulacje. Jednocześnie chcemy podziękować za to, że od dwóch dekad z pełnym oddaniem realizujecie bardzo potrzebną misję pomocy osobom uzależnionym. Nie do przecenienia jest wasza działalność na rzecz wspierania ludzi w trudnej sytuacji życiowej, poprzez inicjowanie szeregu wspaniałych, pożytecznych i udanych akcji, które w znaczący sposób wspomagają najbardziej potrzebujących” – napisała Renata JANIK, marszałek województwa świętokrzyskiego.
„Wasza codzienna, ciężka praca, zaangażowanie w rozwój ośrodka, a także wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, przynoszą nieocenione efekty w postaci wsparcia osób uzależnionych i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem. W tym uroczystym dniu pragniemy złożyć życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w podejmowaniu nowych zadań, dużo sił w pracy terapeutycznej i niesłabnącej wiary w drugiego człowieka” – zapewnił Tomasz DULNY, wicestarosta kielecki.
Zdaniem burmistrza gminy i miasta Chęciny Roberta JAWORSKIEGO, ośrodek „San Damiano” stał się symbolem nadziei i wsparcia dla tysięcy osób borykających się z uzależnieniami, zyskując renomę nie tylko w regionie, ale także na terenie całego kraju. „Sukcesy, które osiągnęliście w ciągu tych dwóch dekad, są dowodem na to, jak ważną rolę odgrywacie w procesie leczenia i wsparcia osób uzależnionych. Wasza determinacja i oddanie nie tylko przynoszą wymierne efekty terapeutyczne, ale również dają nadzieję na lepsze życie tysiącom rodzin, które odzyskują swoich bliskich” – stwierdził włodarz miasta.
Kierownik ośrodka „San Damiano” Arleta KEMPKA odczytała list założyciela ośrodka fr. Piotra STANISŁAWCZYKA, obecnie sekretarza generalnego ds. formacji Zakonu franciszkanów w Rzymie.
Wzruszającym momentem uroczystości było przyznanie statusu neofity i wręczenie pamiątkowego znaku „nieśmiertelnika”. Otrzymuje go osoba, która żyje trzeźwo, udowodniła swój rozwój w trzeźwym życiu, utrzymuje więzi z ośrodkiem „San Damiano”, poprosiła społeczność o ten przywilej i uzyskała zgodę kadry terapeutycznej.
Na jubileusz do Chęcin przybyły również osoby z powiatowej inspekcji sanitarnej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, centrum kultury i sportu, wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnień i współuzależnień oraz przedstawiciele innych, zaprzyjaźnionych ośrodków z Polski.
Wszyscy obecni na obchodach jubileuszowych zostali zaproszeni do wspólnego stołu na posiłek przygotowany przez społeczność ośrodka. Wcześniej obejrzeli przedstawienie w wykonaniu pacjentów.
Franciszkańskie centrum profilaktyki i leczenia uzależnień w Chęcinach to ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych „San Damiano”, hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Rivotorto”, poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, poradnia leczenia uzależnień oraz poradnia leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Przy klasztorze funkcjonują też świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Franciszkanie prowadzą ponadto hostel dla uzależnionych od alkoholu, poradnię terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych i poradnię leczenia uzależnień „Wspólnota” w Połańcu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie franciszkańskiego centrum profilaktyki i leczenia uzależnień:

https://terapia.franciszkanie.pl/

Fr. Jan M. SZEWEK