W centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, prowadzonym przez franciszkanów i misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe rzeczników zgromadzeń i zakonów męskich (19-21 maja 2024 r.).

Rzecznicy rozmawiali m.in. o aktualnych sprawach Kościoła w Polsce i o wyzwaniach.
Gościem specjalnym zebrania był Bartosz BARTYZEL, rzecznik prasowy i kierownik biura prasowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podzielił się z uczestnikami zjazdu swoją wiedzą i doświadczeniem.
Rzecznicy zapoznali się z historią trzech bezcennych rzeczy, znajdujących się we franciszkańskiej świątyni w Harmężach.
Chronologicznie, pierwszą pamiątką jest obraz Matki Bożej Niepokalanej ze Lwowa, przed którym Rajmund KOLBE (późniejszy Maksymilian) złożył przyrzeczenie, zanotowane w jednym ze swoich pism: „W internacie, na chórze, gdzie słuchaliśmy Mszy św., obiecałem Najświętszej Maryi Pannie, królującej w ołtarzu, że będę walczył dla Niej, ale nie wiedziałem jak”.
Drugą – figurka „Matki Bożej zza drutów”, wyrzeźbiona w Auschwitz przez jednego z sześciu osadzonych tam braci KUPCÓW, Bolesława, z umieszczonym w niej grypsem. Na jednej stronie karteczki było napisane: „Tę karteczkę powierzam w opiekę Matce Boskiej i niech nas nadal ma w swojej opiece”. A z drugiej strony kartki: „Prosimy o pomoc dla naszych rodziców, którzy pozostali bez opieki, gdyż sześciu synów jest zamkniętych od 17 I 1940 r. Tę figurkę wykonał jeden z tych synów. Adres: Kupcowie, Poronin k. Zakopanego, ul. Kasprowicza 7”.
Trzecią – monumentalna ekspozycja rysunków więźnia pierwszego transportu Mariana KOŁODZIEJA „Klisze pamięci. Labirynty” o gehennie obozowej i heroicznym zwycięstwie odniesionym w KL Auschwitz przez św. Maksymiliana Marię KOLBEGO.
Rzecznicy zakonni nawiedzili również celę śmierci św. Maksymiliana w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie modlili się za wstawiennictwem Męczennika w intencji pokoju i pojednania.
Było to już czwarte spotkanie rzeczników instytutów zakonnych męskich z biurem prasowym konferencji episkopatu Polski. Dotychczasowe odbyły się w klasztorach w Leżajsku, Wambierzycach i Kodniu. Kolejne zaplanowano za rok w Krynicy Morskiej.

Fr. Jan M. SZEWEK
Fot. BP KEP