W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach odbyła się 24. kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa). Podczas całej kapituły obecny był minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Kapitule przyświecało hasło: Zakorzenieni na Chrystusie i na Nim zbudowani.

W kapitule wzięło udział 50 delegatów, którzy przybyli z różnych klasztorów prowincji w Polsce i z zagranicy. Wśród zaproszonych gości byli abp Grzegorz RYŚ, metropolita łódzki, bp Marian Błażej KRUSZYŁOWICZ OFMConv, biskup pomocniczy senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Pierwsze dni obrad poświęcono na ocenę życia i działalności prowincji w minionym czteroleciu. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania ministra prowincjalnego fr. Wiesława PYZIO, ekonoma prowincji fr. Wiesława CHABROSA oraz innych braci odpowiedzialnych za delegatury prowincjalne czy za dzieła prowincji.
Po przedstawieniu stanu prowincji zakonnicy podjęli pracę w grupach roboczych. Jej celem było wskazanie zagadnień, którymi powinna zająć się kapituła w drugiej części obrad.
W marcu br. bracia profesi wieczyści dokonali wyboru ministra prowincjalnego w głosowaniu listownym. Został nim fr. Grzegorz BARTOSIK. W czasie pierwszej części kapituły nowy minister prowincjalny złożył wyznanie wiary i przysięgę na ręce ministra generalnego, a następnie delegaci wyrazili akt posłuszeństwa wobec ministra prowincjalnego.
W trakcie spotkania kapitulnego dokonano wyboru rady prowincjalnej: fr. Mirosław Bartos – wikariusz prowincji, fr. Zbigniew KOPEĆ – sekretarz prowincji, fr. Damian KARCZMAR – ekonom prowincji, fr. Marek WÓDKA, fr. Piotr ŻURKIEWICZ, fr. Piotr MELDIZON. Wybrano również pięciu delegatów na kapitułę generalną.
Na drugiej części kapituły wybrano przełożonych klasztorów i odpowiedzialnych za formację.

Za: www.franciszkanie-warszawa.pl