W ramach animacji misyjnej w kwietniu i maju 2018 r. ośrodek misyjny spotkał się z ponad 100 młodymi zakonnikami z domów formacyjnych należących do federacji FIMP.

Spotkania odbywały się kolejno: 17 kwietnia w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie, 24 kwietnia w nowicjacie świętego konwentu i w postnowicjacie Franciscanum w Asyżu, 30 kwietnia w postulacie w Osimo i 3 maja w klasztorze studenckim „La Vigna” w Rzymie. W niedługim czasie będą miały miejsce spotkania w domach formacyjnych w Rumunii, w postulacie w Brescii i w postnowicjacie w Padwie (październik i listopad).
Dla młodych było to misyjne zanurzenie…, a dla nas z ośrodka okazja do mówienia o animacji misyjnej, do bliższego zapoznania z życiem i działalnością ośrodka FIMP, do poinformowania o pracy prowadzonej w duchu dialogu z misjonarzami rozrzuconymi po naszych jurysdykcjach w 40 krajach świata. Poza tym złożono świadectwo o animacji misyjnej podejmowanej przez ośrodek na nabrzeżach Tybru w ramach „ewangelizacji na ulicy” oraz przybliżono doświadczenie kilku młodych świeckich z włoskiej prowincji św. Antoniego, którzy przez miesiąc oddali się animacji misyjnej na ziemi męczenników w Peru.
Zaobserwowano wielkie zainteresowanie wśród młodych, często odległych od naszych realiów misyjnych, wykazujących chęć pogłębienia i wejścia w bardziej świadomy i wspólnotowy wymiar misyjny z naszymi współbraćmi rozproszonymi po świecie.
Widzieliśmy twarze młodych ludzi, którzy pragną i są entuzjastami ducha misyjnego, jak tego chce papież Franciszek. W pewnym seminarium zaproponowano utworzenie grupki studentów (kółko misyjne) z zamiarem podtrzymywania animacji misyjnej i pragnieniem „wyruszenia” po zakończeniu studiów. Odbywający formację z zainteresowaniem wysłuchali dyrektora ośrodka fr. Paolo FIASCONARO, który regularnie utrzymuje kontakt z 11 animatorami misyjnymi prowincji i kustodii wchodzących w skład FIMP.
Każde spotkanie kończyło się projekcją filmu dokumentalnego, zrealizowanego przez ośrodek misyjny, o życiu naszego współbrata fr. Antonio SINIBALDI. Dał on konkretną propozycję misji i świadectwa aż do daru z życia, gdy podczas akcji ratunkowej w 1987 r. ocalił 17 młodych z parafii w São Luis w Brazylii, a na koniec, wyczerpany ze zmęczenia, zmarł na plaży. Jest w toku proces beatyfikacyjny naszego współbrata misjonarza w Brazylii.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor ośrodka misyjnego