W dniu 10 marca 2018 r. organizacja pozarządowa „Emergenza sorrisi” wraz z naszymi zakonnikami z delegatury prowincjalnej w Burkina Faso, przynależącej do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) i prowincji świętych Bernardyna i Angela we Włoszech (Abruzja), zorganizowały w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie sympozjum na temat: „Bracia Mniejsi Konwentualni w Afryce. Obecność, owoce i nadzieje – przykład synergii między Ewangelią, miłością i inkulturacją: ośrodek zdrowia w Sabou w Burkina Faso”.

Moderatorem spotkania był Lucas DURAN z Radia Watykańskiego.
Misja założyła i utrzymuje – dzięki licznym dobroczyńcom, a ostatnio także z pomocą ministerstwa zdrowia w Burkina Faso – wielki ośrodek zdrowia, nazwany CREN, który niedawno stał się szpitalem. Organizacja „Emergenza sorrisi” wespół z zakonnikami jest zaangażowana w rozwiązanie problemów zdrowotnych lokalnej społeczności i jej naglących potrzeb w tym najbardziej ubogim regionie kraju.
Szpital (początkowo założony jako niewielka apteka parafialna) działa od 2003 r. i zapewnia ludności opiekę zdrowotną w następującym zakresie: pogotowie ratunkowe (znajduje się przy jednej z głównych dróg w kraju), medycyna ogólna, opieka nad chorymi na AIDS, oddziały położnicze i dla dzieci niedożywionych.
W planie przyszłego rozwoju przewiduje się otwarcie także oddziałów radiologii i chirurgii. Szpital jest niezbędny w tym regionie, gdzie się znajduje; tylko w 2017 r. zadbał o 12815 wizyt lekarskich osób dorosłych, 4 tys. wizyt dzieci, 1090 hospitalizacji, 196 porodów. Szpital jest jedynym punktem odniesienia w związku z kłopotami zdrowotnymi mieszkańców tego obszaru (około 112 tys. osób).
Z okazji sympozjum papież Franciszek skierował następujące słowa zachęty: „Jego Świątobliwość kieruje swoją serdeczną i życzliwą myśl. Wyraża życzenie, by ta rodzina zakonna nadal mogła prowadzić szlachetne dzieło szerzenia Ewangelii i nieustannego wspierania Kościoła w Burkina Faso, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ubogich i działając na geograficznych i egzystencjalnych peryferiach poprzez cenne zaangażowanie ewangelizacyjne i promocję ludzką”.
W imieniu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL wyraził słowa uznania i wdzięczności za dzieło ewangelizacji i miłosierdzia prowadzone przez naszych współbraci razem z organizacją pozarządową „Emergenza sorrisi”. Byli też obecni dwaj ministrowie prowincjalni odpowiedzialni za delegaturę w Burkina Faso: fr. Franco RAPACCHIALE (Włochy, Abruzja) i fr. Wiesław PYZIO (Polska, Warszawa). Ze strony diecezji rzymskiej słowa zachęty przekazał bp Gianrico RUZZA, sekretarz generalny wikariatu Rzymu.
W gronie prelegentów byli: fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny zakonu dla regionu Afryki (AFCOF), fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej w zakonie (SGAM), fr. Tomasz KRĘT, dyrektor ośrodka zdrowia w Sabou, Fabio Massimo ABENAVOLI, prezes „Emergenza Sorrisi”, Massimiliano MALLARDO, szef działu społecznego RAI, Paolo RUFFINI, dyrektor telewizji Tv2000.
Przybyli też przedstawiciele władz krajowych z Burkina Faso: minister zdrowia Nicolas MEDA i inni urzędnicy z tego ministerstwa, wiele osobistości zainteresowanych tematyką promocji ludzkiej, współpracy i pomocy na rzecz ubogich i potrzebujących w Burkina Faso.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF